SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

 

Försäkringsbranschens Branschorganisationer

(Informationen är hämtad från Försäkringsförbundet)

Här hittar du information om och länkar till andra organisationer med anknytning till försäkringsbranschen.

Sveriges Försäkringsförbund
Branschorgan för försäkringsbolagen i Sverige. Tillvaratar medlemsbolagens intressen och deras möjligheter att verka i Sverige och utomlands.

VD: Gunnar Holmgren

Trafikförsäkringsföreningen (TFF)
Ersätter skador orsakade av okända eller oförsäkrade fordon och utfärdar tillfällig gränsförsäkring för utländska fordon. Driver också in obetalda trafikförsäkringspremier för trafikförsäkringsbolagens räkning.

Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Tel 08 - 783 70 00
VD: Ulf Blomgren
http://www.tff.se

Larmtjänst AB
Försäkringsbolagens gemensamma organ för räddning av restvärden. Larmtjänst har även en utredningsenhet för att bekämpa organiserad stöld- och bedrägeriverksamhet.

Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Tel 08 - 783 70 00
VD: Ulf Blomgren
http://www.larmtjanst.se

Sjöassuradörernas Förening
Föreningen främjar en sund utveckling av svensk sjö- och transportförsäkring och företräder medlemmarna i svenska och internationella sammanhang.

Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel 08 - 783 98 50
VD: Sten Göthberg
http://www.sjoass.se

Utländska Försäkringsbolags Förening (UFF)
Tillvaratar de i Sverige koncessionerade utländska försäkringsbolagens intressen samt befrämjar dessa bolags verksamhet i Sverige.

Box 3306
103 66 Stockholm
Tel 08 - 406 99 32
Sekreterare: Berndt Andersson

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Företräder medlemsbolagen i deras egenskap av arbetsgivare, dvs sluter kollektivavtal, löser tvister och informerar och utbildar.

Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel 08 - 783 98 60
VD: Rolf Hugert
http://www.fao.se

Svenska Försäkringsmäklares Förening
Organiserar försäkringsmäklare och verkar för fri konkurrens inom försäkringsmarknaden.

Ulvsundavägen 181
161 30 Bromma
Tel 08 - 98 79 72
Generalsekreterare: Nils Silfverrydh
http://www.sfm.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå (KFB)
Fristående stiftelse, som drivs av Konsumentverket, Finansinspektionen och Försäkringsförbundet. KFB ger hjälp och vägledning i försäkringsfrågor och fångar upp konsumenternas försäkringsproblem för vidarebefordran till huvudmännen.

Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel 08 - 22 58 00
Chef: Gunnar Olsson
http://www.kofb.se

Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Verkar för att förebygga och begränsa skador, främst orsakade av brand.

Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Tel 08 - 783 72 00
VD: Ann-Christine Svärd
http://www.svbf.se

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)
Ideell förening som verkar för ökad säkerhet för person och egendom, främst genom förebyggande av stöld, rån och andra tillgreppsbrott.

Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Tel 08 - 783 74 50
VD: Fred Larsered
http://www.stoldskydd.se

Svenska Försäkringsföreningen (SFF)
Ordnar informations- och diskussionsmöten på försäkringsområdet. Ger bl a ut Svensk Försäkringsårsbok och Nordisk Försäkringstidskrift.

Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel 08 - 783 98 90
Sekreterare: Anders Kleverman
http://www.sff.a.se

IFU Utbildnings AB
Ordnar kurser och ger ut utbildningsmaterial inom området finansiella tjänster.

Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Tel 08 - 783 70 00
VD: Ulf Mattebo
http://www.ifu.se

Comité Européen des Assurances (CEA)
De europeiska försäkringsförbundens samarbetsorgan.

Secrétariat Géneral,
3 bis, rue de la Chaussée d'Antin
F - 75009 Paris
Tel 00933 1 48 24 66 00
Generalsekreterare: Les Howell
http://www.cea.assur.org

Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Ger försärkingsbolag bättre underlag för snabb och korrekt skadereglering genom att när en ny skada anmäls ge bolaget information om tidigare registrerade skadeanmälningar som gjorts av samma kund.

Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel 08-783 98 00
VD: Ann-Christine Lind
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.