SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsförbundets nämndverksamhet

 

Försäkringsförbundets nämndverksamhet
Försäkringsbolagen har en lång tradition av samarbete med prövningsnämnder. Flera av de nu verksamma nämnderna tillskapades redan på 1930-40-talen för att åstadkomma snabb och billig konfliktlösning och enhetlig praxis.
I Rättsfallssamlingen "Rättsfall Försäkring och skadestånd" (RFS), som utkommer en eller två gånger per år publiceras vägledande avgöranden från nämnderna.
De branschgemensamma nämnder som har Sveriges Försäkringsförbund som huvudman är:
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd Livförsäkringens Villkorsnämnd Olycksfalls- och Sjukförsäkringsnämnden Ombudskostnadsnämnden Rättsskyddsnämnden Skadeförsäkringens Villkorsnämnd Skattenämnden Försäkringsförbundets nämnd för hantering av genetisk information
Nämnderna avger som regel yttrande på begäran av försäkringsbolag. Den skadelidande kan inte själv begära prövning direkt hos nämnden. Däremot är i de flesta fall bolagen skyldiga att låta ett ärende prövas i en nämnd om en skadelidande begär det.
I Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd är det obligatoriskt med nämndprövning då den skadelidandes invaliditetsgrad uppgår till minst 10 procent.
Övriga branschnämnder är Trafikskadenämnden, som administreras av Trafikförsäkringsföreningen, och Patientskadenämnden, som administreras av Patientförsäkringsföreningen
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.