SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Fortsatt ökning av personskador i trafiken

Pressmeddelande från Försäkringsförbundet


Personskadorna i trafiken fortsätter att öka. Försäkringsförbundets preliminära statistik visar att förra året skadades nästan 41 000 personer i trafiken och anmälde sin skada till sitt trafikförsäkringsbolag. Det är en ökning med nästan 22 procent sedan 1991.
Skadefall i trafikförsäkring
(uppgifter insamlade från samtliga trafikförsäkringsbolag)
År Skadade personer
1991 33 613
1992 34 006
1993 34 589
1994 38 113
1995 39 883
1996 39 798
1997 39 442
1998 40 941 (preliminärt)
(Försäkringsförbundet statistik är väsentligt mer omfattande än Vägverkets, som bara omfattar polisrapporterade olyckor. Många olyckor som inte rapporteras till polisen kan ändå ge invalidiserande skador.)
Medan dödsolyckorna glädjande nog minskar ökar alltså antalet personer som skadas. Den största skadegruppen är så kallade whiplashskador. Omkring 16 000 personer anmäler varje år att de drabbats av sådana skador. För de allra flesta går besvären över inom någon månad, men cirka 1 500 får bestående men. Mellan 600 och 700 personer får invaliditeter som överstiger tio procent och cirka 150 av dessa drabbas av nedsatt arbetsförmåga och får förtidspension.
”Nu krävs krafttag för att minska antalet skadade och invalidiserade i trafiken. Det måste gälla även whiplashskador, som utgör en så stor andel av de invalidiserande skadorna. Den av riksdagen antagna Nollvisionen, som satt målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, borde utsträckas till att förebygga skador generellt i trafiken.
Vi vill också se utveckling av bilarnas skydd mot whiplashskador och ökade resurser till medicinsk forskning på området. Samtidigt är det viktigt att den kunskap som redan finns sprids effektivt till alla dem som kommer i kontakt med whiplashskadade. Detta gäller bland andra sjukvårdspersonal, polisen och juridiska ombud”, säger Försäkringsförbundets VD Gunnar Holmgren.
Förutom det lidande som skadorna orsakar medför de också ekonomiska konsekvenser i form av stora kostnader. Bara förtidspensioneringarna till följd av 1998 års whiplashskador beräknas kosta samhället flera hundra miljoner kronor och de sammanlagda kostnaderna för whiplashskadorna uppskattas till omkring en miljard kronor om året.

För ytterligare information, kontakta gärna Försäkringsförbundets VD Gunnar Holmgren, 08-783 98 01, eller förbundsjurist Staffan Moberg, 08-783 98 22
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.