SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

if... if not... if castle?

Källa: Rolf Jonsson, Pisksnärten

Kan det betyda om?

Kan det vara djävulsön if castle där greven av Monte Cristo satt fängslad?

Kan det vara ett svenskt försäkringsbolag?

Alla svaren är rätt, om inte om funnits, då hade jag sluppit samma helvete som Greven fick genomgå dvs samhällets falska o ruttna beteende.

Om inte om funnits då hade jag fått min livränta.

Om inte om funnits då hade jag fått ersättning för merkostnader

Om inte om funnits då hade jag fått ersättning för olägenheter

Om inte om funnits då hade jag fått ersättning för inkomstförluster

Om inte om funnits så hade jag fått korrekt invaliditetsgrad

Om inte om funnits så hade jag fått behålla huset

Om inte om funnits så hade jag fått behålla familjen

Om inte om funnits så hade jag fått behålla vänner i livet

Om inte om funnits så hade jag fått behålla ett lyckligt liv

Om inte om funnits så hade jag fått ett liv med värdighet

Om inte om funnits så hade jag fått ett liv utan kränkningar

Om inte om funnits så hade jag fått ett liv utan rättstvist

Om inte om funnits så hade jag fått ett liv utan ovärdigt bemötande

Nästa försäkringsbolag kanske är ärliga o kallar sig if..not

Vad skiljer If.. från andra försäkringsbolag ingenting men namnet if. .är verkligen att sätta ut hakan och bekräftar det dåliga bemötande som de flesta får oavsett bolag.

Vi har fått många påringningar från folk som upplever namnet if.. som ett rent hån och som tycker att de lika bra kunnat ta namnet kanske, eventuellt eller inte

Det stora problemet är att i Sverige finns ingen som granskar försäkringsbolagens arbete utan man är som försäkringstagare totalt utlämnad till deras godtycke.

Ruttenheten förklaras enklast med sakkunnigläkarsystemet en läkare gör en bedömning utan att träffa pat. denna bedömning är ofta livsavgörande vi utgår från att dessa läkare måste ha svårt att sova om nätterna men förmodligen saknar de totalt samvete.

Dokumenterad och bekräftad tid för dessa s.k. sakkunnigläkare är i varje enskilt fall ”sex 6 minuter”, sex minuter för att gå igenom ditt fall med alla akter och fasställa samband och invaliditetsgrad.

Detta är ett skamligt agerande av försäkringsbolagen.

Tänk dig att du vid bilbesiktning skickar in ett foto på bilen det skulle vara mer seriöst.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.