SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

IFU Whiplashseminarium

S?h? s? IFU:s inbjudan ut till ett seminarium om whiplashskador.

Jag framf?de kritik till IFU:s f?etr?are mot att IFU inte bem?at sig om att anlita frist?nde expertis inom whiplash omr?et, ex.vis dr Gunilla Bring som forskar i ?net whiplash.

Dr Spangfort ? en v?k?d f?s?ringsl?are. Han har anv?ds flitigt av f?s?ringsbolag s?om  sakkunnigl?are, ocks? som vittne vid domstolsf?handlingar n? skadedrabbade tvingats st?ma sitt f?s?ringsbolag f? att erh?la skadeers?tning.  Enligt uppgift jag f?t av v?underr?tad k?la dog dr Spangfort den 4 juni 1999, vilket vi givetvis beklagar.

I seminariet redogjorde dr Erik Spangfort f? den s?kallade Quebec-rapporten som nu visat sig inneh?la en rad felaktigheter och som d?f? forskningsm?sigt blivit kraftfullt kritiserad. Se rapporten A review and methodologic critique of the literature refuting whiplash syndrome, publicerad i Spine 1999 Jan 1;24(1):86-96

Vi b? h?la i minnet att i princip all kunskap f?medlad till skadehandl?gare, Trafikskaden?nden, f?s?ringsl?are etc. grundar sig p?Quebec-rapporten.

Tomas Alsbro 

IFU (Institutet F?s?ringsUtbildning)

IFU Inbjudningstext

Whiplashseminarium

28 maj 1997.

Personskador med kvarst?nde besv? ? kostsamma f? samh?let och f? trafikf?s?ringskollektivet. En allm? uppfattning ? att, en stor del av ?ningen tillskrivs WAD (Whiplash Associated Disorders). Samtidigt ? det sv?t att v?dera skadef?loppet och de ers?tningsm?siga konsekvenserna. D?f? ? det angel?et att ?a kunskapen inom detta omr?e. Vi har samlat en handfull experter, som ska belysa whiplashskador utifr? medicinsk och juridisk synvinkel. M?gruppen f? seminariet ? f?s?ringsbranschen och juridiska ombud.

Inneh?l

Mikael Trogisch kommer att tala om Sambandsbevisning i m? om personskador i s?skild belysning av bed?andet av whiplashskador. F?el?ningen ? baserad p?en examensuppsats med samma namn, som skrevs v?terminen 1996 vid Stockholms universitet.

Bo Sal? och Erik Spangfort redog? f? bl a sjukdomsf?loppet, behandling, sambandsbed?ning m m. Det blir ?en en genomg?g av aktuell forskning och den s k Quebec-rapporten.

Dagen avslutas med att Lena Holm och Yvonne Sj?ren presenterar en f?sk studie ?er utvecklingen av personskador till f?jd av trafikolyckor med speciell inriktning p?WAD-relaterade besv?. Studien ? genomf?d p?uppdrag av Karolinska Institutet och baserad p? arkivhandlingar hos Trafikskaden?nden. Ett detaljerat program finner du p?n?ta sida.

F?el?are

Mikael Trogisch, jur kand och notarie vid Huddinge tingsr?t

Erik Spangfort, docent i ortopedi och flitigt anlitad i f?s?ringsmedicinska fall n? det g?ler WAD-relaterade besv?

Bo Sal?, ?erl?are p?Ortopediska Rehabkliniken i ?e och doktorand

Lena Holm, Karolinska institutet / Enheten f? personskadeprevention

Yvonne Sj?ren, Karolinska institutet / Enheten f? personskadeprevention

Tid: Onsdagen 28 maj 1997 kl. 09.30 - 17.00

Plats: IFU Kurscenter, Tegeluddsv?en 100, G?det, Stockholm

Pris: 2.900 kr exkl moms

Anm?an: Faxa 08-666 01 19 eller posta talongen nedan. Sista anm?ningsdag ? den 21 maj 1997.

OBS! Deltagarantalet ? begr?sat.

Vill du ha mer information ?kontakta Annie Melin p? telefon 08-783 75 54.

Whiplash-skador

Program: Onsdagen den 28 maj 1997

09.30

Sambandsbevisning i m? om personskador Mikael Trogish Diskussion

10.45

Whiplash-skada Bo Sal?: definitioner -

-skademekanism

-vanliga skador

-symptomutveckling

11.15

Quebec-rapporten Erik Spangfort

- bakgrund, epidemiologi

- klassifikation

- utredning

- prognos

- behandling

- patientfl?e

12.00

LUNCH

13.00

Strukturerad utredning Bo Sal?

- patientrapporterade variabler

- sm?ta

- funktionsinskr?kning

- h?sorelaterad livskvalitet

- unders?ning

13.25

Behandling Bo Sal?

- kunskap

- l?ningsmekanism

- fysisk aktivitet ?sjukgymnastik

- multidisciplin? intervention

13.45

Sambandsbed?ning Erik Spangfort

14.30

Diskussion

15.00

Kartl?gning av WAD i Sverige Lena Holm och Yvonne Sj?ren

17.00

ca A V S L U T N I N G

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.