SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Konsolideringsgrad

2002-06-25

Enligt rapportering till Finansinspektionen 

Ett försäkringsbolags kollektiva konsolidering är ett mått på värdet av bolagets samlade tillgångar i förhållande till samtliga garanterade och inte garanterade åtaganden. Återbäring är i allmänhet inte garanterad utan utgör bolagets riskkapital som kan tas i anspråk för att täcka förluster.

För mer information, var god kontakta:
Peter Fitger 08-787 80 92 
Göran Ronge 08-787 81 16.

Livförsäkringsbolag

Kollektiv konsolideringsgrad i hela procenttal

  

020131

020228

020331

020430

020531

020630
(prel. uppg)

Alecta

AMF-pension

Folksam

Handelsbanken Liv

KPA Pensionsförs. AB

Länsförsäkringar

Nordea Liv 1 (Livia)

SalusAnsvar Liv

Skandia

SparLiv

SPP Livförs. AB

Nya livf. AB SEB Trygg Liv

Gl:a livf. AB SEB Trygg Liv

121

106

93

-*

93

96

98

99

103

90

106

100

96

121

105

93

-*

92

95

97

99

101

90

105

99

95

122

106

94

-*

94

96

98

99

101

90

105

98

96 

119

104

92

-*

93

95

95

96

99

88

102

97

94

116

102

92

-*

93

93

93

95

96

88

100

96

93 

112

99

91

-*

92

92

91

93

93

87

97**

94

90 

 

Handelsbanken Liv är från årsskiftet 2002 ett vinstutdelande livbolag och har därför inte längre något kollektivt konsolideringskapital att redovisa. Istället står Handelsbanken för riskkapitalet.

**  SPP liv har en konsolideringsgrad på 87 procent för individuella sparförsäkringar och 107 procent för förmånsbestämda pensioner.

Livförsäkringsbolag

Kollektiv konsolideringsgrad i hela procenttal

  

001231

 

010630

 

010930

 

011031

 

011130

011231

Alecta

AMF-pension

Folksam

Handelsbanken Liv

KPA Pensionsförs. AB

Länsförsäkringar

Nordea Liv 1 (Livia)

SalusAnsvar Liv

Skandia

SparLiv

SPP Livförs. AB

Nya livf. AB SEB Trygg Liv

Gl:a livf. AB SEB Trygg Liv

127

124

105

113

103

108

111

114

116

103

119

118

107

129

112

96

107

97

101

102

101

109

95

113

107

101

121

103

90

99

92

95

95

94

99

87

106

97

93

124

105

92

101

94

96

98

97

100

89

108

99

95

129

109

94

103

95

98

101

101

104

92

111

100

98

124

108

95

102

94

98

100

101

103

92

108

101

97

 finansinspektionen@fi.se, Senast uppdaterad 2002-08-05
Box 6750, 113 85 STOCKHOLM, Tel 08-787 80 00, Fax 08-24 13 35

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.