SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommentar till MJ:s ersättningsanspråk på Länsförsäkringar

Pressmeddelande från Länsbolaget

Stockholm den 25 augusti 2000

Flera nyhetsmedier har under dagen redovisat att Länsförsäkringar ej utbetalat ersättning för skada som drabbat vår försäkringskund MJ. I medias rapportering har det tolkats som att en orsak till att vi ej utbetalat ersättning är att Mie Jagne varit särskilt utsatt på grund av sin hudfärg.

Länsförsäkringar tar avstånd från all form av rasism och diskriminering på grund av kön, religion eller etnisk tillhörighet.

Mot bakgrund av att vårt agerande kan ha uppfattats som nedlåtande beklagar vi hur vårt ombud uttryckt sig i den muntliga förhandlingen och vad detta inneburit för Mie Jagne.

Eftersom vårt agerande har uppfattats negativt och drabbat Mie Jagne gör vi i detta fall ett undantag från våra tydliga villkor och utbetalar ersättning. Ersättningen utbetalas i enlighet med överfallsmomentet i hemförsäkringen.

Vi kommer också att göra en översyn av vår hantering av skador som omfattas av överfallsmomentet i hemförsäkringen.


WhiplashInfo kommentar:

Redovisa öppet ert försäkringsvillkor för den berörda olycksfallsförsäkringen! Vi begär också att Diskrimineringsombudsmannen granskar Länsbolagets villkor.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.