SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Patientförsäkringsföreningen

"Alla försäkringsbolag som marknadsför patientförsäkring i Sverige är enligt Patientskadelagen medlemmar i Patientförsäkringsföreningen. Medlemmarna har solidariskt ekonomiskt ansvar för föreningens verksamhet"

(Citat från PFF)

En patient som skadas hos en vårdgivare som inte tecknat patientförsäkring har rätt till ersättning enligt lagen. Skadan anmäls i detta fall till Patientförsäkringsföreningen som betalar eventuell skadeersättning.

(Citat från PFFs hemsida)

Man kan säga att PFF är en motsvarighet till TFF -  Trafikförsäkringsföreningen.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.