SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Skandia

Under denna rubrik kommer WhiplashInfo att diskutera hur Skandia bedriver sin skadereglering vid personskador och trafikskador. Vi kommer att också att visa exempel på hur Skandias försäkringsläkare - medicinskt sakkunnigläkare - behandlar skadelidande i sina utlåtanden.

Här är ett exempel

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.