SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Skandia Liv sponsrar professur i Uppsala

Skandia Liv ska finansiera en professur för försäkringsläkaren, docent Bo Mikaelsson samt ett planerat Försäkringsmedicinskt Centrum vid Uppsala universitet. Syftet är att arbeta med utbildning och forskning i försäkringsmedicin.

Den nyinrättade professuren ska bidra till att utveckla kunskapen om sjukskrivning som behandlingsmetod. Verksamheten planeras att starta till hösten.

Idéerna bakom det nya synsättet på sjukskrivning har utvecklats av försäkringsläkare Bo Mikaelsson i Eskilstuna. Han har arbetat fram en modell som innebär ett försäkringsmedicinskt förhållningssätt där läkare, försäkringshandläggare och patienter samverkar och för en dialog om lämplig behandling.

Hittills har drygt 100-talet läkare utbildats enligt den nya modellen. Resultatet är slående. Antalet sjukskrivningsdagar har minskat drastiskt sedan modellen infördes i Eskilstuna 1997. Visserligen ökar sjukskrivningarna något nu men i betydligt lägre takt än i landet i övrigt. Om motsvarande resultat uppnås i resten av landet innebär det en samhällsvinst på fyra miljarder kronor per år.

Skandia ska i första hand finansiera professuren under en treårsperiod men också bidra med kunskap och erfarenhet från ett stort antal försäkringsfall. Utöver sin egen forskning räknar Bo Mikaelsson med att kunna knyta ett antal doktorander till sig för att fortsätta forska i försäkringsmedicin.

I en kommentar säger Per Zackrisson, ansvarig för Skandias sjukförsäkring:

"Den sjukskrivningsboom som vi nu upplever orsakar mänskligt lidande och kostar samhället stora summor varje år. Det är angeläget att hjälpa människor att snabbare komma tillbaka till arbetslivet från långtidssjukskrivningar. Vi hoppas mycket på att vårt stöd till den nya professuren i Uppsala kan bidra till det."

För ytterligare information:
Susanne Nåtby, chef Marknad & Produkt Skandia Liv, tel 08-788 4221, 070-5684221


Kommentarer:

Doc Bo Mikaelsson var medförfattare i en debattartikel i DN debatt den 19 september 2001 under rubriken "Sjukskrivningar skadar hälsan"

Seriös? Det råder i alla fall ingen som helst tvekan om vem som är Bo Mikaelssons huvudman.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.