Sluta med hyckleriet!

Nu får det vara slut med hyckleriet bland försäkringsbolagens och försäkringskassornas så kallade sakkunnigläkare!.

Vi noterar att dessa försäkringsläkare gång på gång hävdar att de - till skillnad mot den sjuke eller skadades egna behandlande läkare - ser objektivt på orsakssamband (exempel från Expressen) mellan skadan / sjukdomen och eventuellt kvarstående besvär.

Detta argument hör och läser vi snart sagt dagligen i tvister mellan den sjuke / skadade och dennes försäkringsgivare.

WhiplashInfo har till dags datum haft drygt 60.000 besökare på sin hemsida

Låt oss klargöra några saker angående denna objektivitet!

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.