SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Svenska Försäkringsföreningen

är en sammanslutning med följande programförklaring:

Svenska Försäkringsföreningen ska “verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsväsendet i Sverige“. Den är med sina 120 år den äldsta verksamma organisationen i den svenska försäkringsbranschen.

Föreningens styrelse bevakar och ordnar information och debatter om viktiga nyheter och förändringar inom området försäkringar. Tanken är att föreningen ska skapa ett levande forum genom att knyta samman människor som arbetar med försäkringsfrågor inom flera olika områden

Föreningen har ett debattforum där de diskuterar aktuella frågor. Den fråga som nu står på tapeten berör alla - det handlar om etik och moral inom branschen! Debatten drogs så vitt jag erfarit igång den 13 december 1999, och sedan dess har inget hänt! Inget debattinlägg över huvud taget. Jag har försökt att debattera med deras förste vice ordförande Erland Strömbäck vid Skandia, men utan resultat. Han svarar undvikande och inte i sak. Du kan läsa vår e-post kommunikation här!

Varför inte debattera med försäkringsbranschens företrädare? Klicka här så kommer Du dit!

Svenska Försäkringsföreningens styrelse

Ordförande
Björn Wolrath
Momentum AB
Björn Wolrath

1:e vice ordförande
Erland Strömbäck
Erland Strömbäck

2:e vice ordförande
Lars Rosén
Länsförsäkringar
Lars Rosén


Lena Adam
Länsförsäkringar
Lena Adam

Hans-Erik Andersson
Marsh
Hans-Erik Andersson

Nils Erik Anderson
IFU utbildnings AB
Nils Erik Anderson

Barbro Cederqvist
Folksam
Barbro Cederqvist

Olov Hertzman
Försäkringsjuridiska föreningen
Olov Hertzman

Per Kassmyr
Toyota  Bilförsäkringar
Per Kassmyr

Lennart Kjellberg
Allianz Nordeuropa Försäkringar
Lennart Kjellberg

Dag Lindskog
Skandia Asset Management
Dag Lindskog

Lars Lönnborg
SEB Trygg Liv
Lars Lönnborg

Mikael Lönnborg
Ekonomisk-historiska inst. U:a univ.
Mikael Lönnborg

Marie Nordlund
Länsföräkringar
Marie Nordlund

Johannes Norrby
Ordf. Finanskommittén
Johannes Norrby

Jan Onselius
Sirius International Corporation
Jan Onselius

Jarl Symreng
 Finansinspektionen
 Jarl Symreng

Harry Wide
Skandia Link
Harry Wide

 

Adjungerade ledamöter

Kjell Gunnarson
Kjell Gunnarson
Kronovägen 10
182 74 Stockholm

Karl-Eric Halén
Karl-Eric Halén
Narvavägen 30
115 22 Stockholm

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.