SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Val av försäkringsbolag

Några viktiga råd inför valet av försäkringsbolag när man behöver teckna en försäkring

De flesta av oss kollar premien allra först. Och då i det försäkringsbolag man har sina andra försäkringar i. Detta beteende känner  bolagen till genom noggranna beteendestudier.

Om inte skillnaderna i premie är alltför stora, väljer många sitt gamla bolag.

Jag anser dock att man måste tänka över några viktiga aspekter inför valet av försäkringsbolag.

Kvaliteten på försäkringens innehåll visar sig först om och när en skadehändelse inträffar.

När man köper en försäkring så köper man en vara som man inte ser eller "kan ta på". Det är som när man "betalar" sin skatt för att få en välfärdstrygghet vid sjukdom eller ålderdom. Man har en förväntan på vad varan skall innehålla den dagen man mot förmodan måste få varan levererad av försäkringsbolaget. Eftersom varan är abstrakt så länge ingen försäkrad händelse inträffar, byggs en förväntan upp om vad varan innehåller.

Denna förväntan grundas på dels vad säljaren av försäkringen säjer och informerar om, dels vad som står i de ofta glättiga broschyrerna eller säljbladen från försäkringsbolagen. Här brister det oerhört mycket, och lagstiftningen har skärps radikalt när det gäller bolagen informationsskyldighet, men endast när det gäller försäkring som kapitalplacering! Inte för oss vanliga dödliga som köper bil, hem eller andra så kallade skadeförsäkringar. Problemet för oss är att vi vanligen inte kan kontrollera varans innehåll förrän det redan är för sent.

Vi får försäkringens villkor först i samband med att försäkringen är tecknad och klar - inte som en naturlig del i vår sk beslutsprocess. De flesta anser att försäkringsvillkor är en ogenomtränglig djungel. Även med villkoren framför oss har vi svårt för att inte säga omöjligt att värdera dess innehåll.

En annan osäkerhetsfaktor är hur villkoren tillämpas av försäkringsbolaget den dagen en skada inträffar. Inte många vet om vad avskrivningsregler är för något, eller vilka regler som gäller vid personskada.

Försäkring är det samma som förväntningsuppfyllning vid skada.

För de allra flesta av oss framgår varans innehåll och kvalitet först den dagen en skada inträffar.

Jag menar att produktens innehåll - dvs försäkringens faktiska innehåll - endast framgår vid skada. Det beror på att det är försäkringsbolagets skadeavdelning som "tillverkar" produktens innehåll först då skada skett. Om försäkringsprodukten motsvarar våra uppbyggda förväntningar på dess innehåll, så har försäkringen en hög kvalitet. Annars inte. Våra förväntningar på försäkringsprodukten byggs till allra största delen upp av försäkringsbolagens säljkår och markandsavdelningar. Jag anser, bl.a därför, att det är bolagets sak att se till att kundens förväntningar överensstämmer med varans kvalitativa innehåll vid skada, enligt samma principer som lagstiftaren resonerar när det gäller försäkrings som kapitalinvestering..

Varans kvalitet består av

  • Försäkringsbolagens reklamutformning och innehåll

  • Information inför köpet

  • Service i samband med

    • årlig huvudförfallodag såsom vid premiebetalning

    • skadereglering

  • Handläggningstider

  • Försäkringens ekonomiska och juridiska utfall i förhållande till skadans faktiska ekonomiska omfattning

  • Mycket hög kvalitet = mycket hög uppfyllning av de förväntningar man har på varans innehåll.

Med juridiskt utfall ovan menar jag möjligheten till juridiskt ombud i samband med skadereglering utom rätta, dvs under pågående skadereglering. Om inte detta ingår så är det upp till dina egna kunskaper om försäkringen juridiska och ekonomiska innehåll som avgör om du fått ersättning enligt ingånget avtal eller inte. Inte ens försäkringsbolagens egna anställda klarar idag av detta utan ingående kunskaper och erfarenheter om de försäkringar det är frågan om.

Riksdagen förutsätter att försäkringsbolagen betalar ombudskostnader vid personskadereglering. Men de som uttalat detta i riksdagen är ytterst väl medvetna om att uttalandet är rena flosklerna. De bryr sig enligt min uppfattinng inte ett smack om hur verkligheten fungerar för de skadade.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.