SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Intyg vid ansökan om Bilstöd

Mall för försäkringsmedicinsk bedömning vid prövning av ansökan om bilstöd

Så här bör ett intyg vara utformat för bedömning av bilstöd

Underlag.

På vilka handlingar grundas bedömningen?

Diagnos:

Föreligger sjukdom? Diagnos enligt ICD-10 eller DSM IV? Enbart symptombeskrivning?

Funktionsbegränsning:

Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens funktionsbegränsning? Kan den kopplas till diagnos / sjukdom/symptom?

Begränsning av förmåga:

Här beskrivs den försäkrades funktionshinder med avseende på förmågan att förflytta sig. Om den försäkrade kan förflytta sig mer än 30 meter på "egen hand" godkänns inte bilstöd enligt kassans tolkning

 Är svårigheten att nyttja allmänna kommunikationsmedel somatiskt eller psykiskt betingad? Är hindren klarlagda? Hindret måste vara medicinskt betingat! Bristfälliga kommunikationer eller långt avstånd till busshållplats kan inte bedömas som medicinskt betingat hinder

Varaktighet:

Viktigt att belysa. Funktionshindret ska i princip vara bestående eller ska åtminstone föreligga under den tid ska användas det vill säga i regel minst som bilen ska användas det vill säga i minst sju år
I ärendena kan det bli aktuellt med andra frågor att besvara, till exempel om begärd utrustning/anpassning är medicinskt lämplig och motiverad

Sammanfattning:

Kan behövas vid omfattande utlåtanden.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.