SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

 

Utfärdande av intyg

 

Källa: Försäkringskassan

Med intyg avses handling i vilken görs ett intygande av sakförhållanden utan bedömning eller förslag till åtgärd. Intyget skall vara välgrundat och vara utformat med avseende på ändamålet med intyget. Avgörande uppgifter med avseende på ändamålet får inte utelämnas. Det är mottagaren av intyget som avgör om det uppfyller ändamålet. Vad som kan intygas avgör intygsutfärdaren. Intygsutfärdandet är reglerat i Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Skyldighet att utfärda

Läkare anses skyldig att på patients begäran utfärda intyg om vård och behandling. Det skall således ha förelegat en vårdsituation för att intyg skall utfärdas. Skyldighet att i annat sammanhang utfärda intyg finns inte.

Den allmänna sjukvården måste på begäran lämna ut de handlingar som försäkringskassor behöver för sin verksamhet.

Ersättning intyg/utlåtande

Privatpraktiserande läkares ersättning från Försäkringskassan för intyg/utlåtanden sker enligt "Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för vissa läkarutlåtanden" RFFS 1977:27 omtryckt 1994:17. Den är reviderad senast i januari 2001. Vid frågor om ersättningsnivåer vänd dig till Försäkringskassan i ditt län.

Ersättning utgår ej direkt till landstingsanställd läkare utan är reglerad genom de så kallade "Dagmarmedlen".

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.