SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Utfärdande av utlåtande

Denna sida är hämtad från Försäkringskassans interaktiva datastöd i socialförsäkringsmedicin, det som tidigare kallades SOLID

WhiplashInfo publicerar den då den är synnerligen viktig för skadade och sjukas läkare att läsa.


Med utlåtande avses en handling där en analys av förhållanden gjorts och som leder till en bedömning och eventuella förslag till åtgärd. Exempelvis om arbetsoförmåga. Sådan bedömning är inte underkastad lagstiftning men förutsättes ändå bygga på saklig grund och noggrannhet. Någon laglig skyldighet för behandlande läkare att göra en bedömning föreligger inte. Däremot ankommer det enligt ”Lagen om allmän försäkring" på den försäkrade att genom läkarintyg styrka arbetsoförmåga.

Medbedömning

Försäkringskassan kan till annan läkare än behandlande överlämna handlingar i ärende såsom intyg som berör försäkrad för att erhålla en bedömning av exempelvis arbetsförmåga, inriktning av rehabilitering eller behov kompletterande utredning.
I samband med utlåtande bör behandlande läkare ta ställning till följande;

  • Är arbetsförmågan nedsatt i sådan grad att arbetsfrånvaro helt eller delvis är nödvändig?
  • Vilka arbetsuppgifter kan patienten utföra trots sin sjukdom eller skada?
  • Kan arbetsresor med taxi eller på annat sätt göra det möjligt för patienten att återgå i sitt arbete?
  • Kan patienten trots "sjukskrivningen" besöka arbetsplatsen?
  • Finns särskilda riskfaktorer med långvarig sjukskrivning, t.ex alkohol, tablettmissbruk, kost eller motion?

Mall som hjälp att utfärda Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LOH/LUH/LUOH) finns längst ned på sidan.

Med bl a läkarens bedömning som grund tar Försäkringskassan ställning till vilken ersättning som kan utgå.

Behandlande läkares roll för ersättning från socialförsäkringen, "sjukpenning", sjukbidrag/pension

För att Försäkringskassan ska kunna bedöma om patienten har rätt till olika former av ersättning från socialförsäkringen lämnar läkaren uppgifter om medicinska förhållanden och bedömningar. Behandlande läkare tar ställning till om patienten utifrån den aktuella sjukdomen bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga och lämnar en rekommendation.

Läs mer om Behandlande läkares roll enligt Försäkringskassan

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.