SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Advokatsamfundet gör en pudel

11 januari 2006

Advokatsamfundet skriver till regeringen angående rättsskyddsförsäkringarna.

Under lång tid har jag hävdat - och hävdar fortfarande - att den svenska rättshjälpslagen från 1997 är ett brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 13. Via brev, debattartiklar och insändare har jag försökt få igång en debatt och genomlysning av person- och trafikskadades utomordentligt svaga rättsliga ställning. Försäkringsbranschen har med regeringens tysta medgivande successivt urholkat den skadades rättsliga ställning vid skaderegleringar och vid eventuella tvister mellan försäkringsgivare och försäkringstagare.

Den 13 oktober 2005 damp ett "Motiverat yttrande ned på regeringens bord från EU kommission, där de hotade dra Sverige inför EG domstolen för fördragsbrott.

Det blev då uppenbart för mig att det fanns ett direktiv från Europeiska rådet som kraftigt skulle förstärka de skadades rättsliga ställning på bekostnad av försäkringsbranschens näst intill totala kontroll av motpartens - den skadades - bevisutredning och eventuella juridiska ombud.

Just detta reglerar det av regeringen mörkade direktivet. Jag tillskrev advokatsamfundet, finansinspektionen, Konsumenterna Försäkringsbyrå och regeringen för att bl.a. få deras kommentarer. De som svarade skrev i stort sett "God dag yxskaft". Jag försökte också uppmärksamma media genom debattartiklar och inlagor - men allt refuserades.

Jag visste att Advokatsamfundet hade delegater i försäkringsbranschens ombudskostnadsnämnd, samt satt i förhandlingar med Trygg-Hansa för att mildra konsekvenserna av Trygg-Hansas villkor för ombudsersättningar. Till råga på allt var dessa delegater advokater som antingen endast arbetade åt försäkringsbranschen eller satt på dubbla stolar och jobbade åt både försäkringsbranschen och skadade som tvistade mot sitt försäkringsbolag.

Idag fick jag tillgång till brev från Advokatsamfundet ställt till regeringen där advokatsamfundet gör en pudel. Du kan läsa brevet via denna länk.

Enträgen vinner...

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.