SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Angelägna frågor  inom EU

Strategi för konsumentpolitik 2002-2006

MÖTE MED MINISTERRÅDET (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Datum: 2002-12-02 och 2002-12-03

Den konsumentpolitiska strategin 2002-2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: "Strategi för konsumentpolitik 2002-2006"

-antagande av rådresolution

Europeiska extrajudiciella nätverket

– Information från kommissionen

På rådsmötet kommer kommissionen att ge information om hur arbetet med nätverket för tvistlösning utanför domstol (Europeiskt extrajudiciellt nätverk/EEJ-Net) fortskrider samt enligt uppgift presentera viss statistik. Nätverket startade i oktober 2001 på initiativ av kommissionen. Verksamheten syftar till att hjälpa konsumenter med gränsöverskridande tvistlösning utanför domstol.

Se även särskild ministerrådspromemoria

Sammanfattning

På rådsmötet kommer kommissionen att ge information om hur arbetet med nätverket för tvistlösning utanför domstol (Europeiskt extrajudiciellt nätverk/EEJ-Net) fortskrider samt enligt uppgift presentera viss statistik.

Nätverket startade i oktober 2001 på initiativ av kommissionen. Verksamheten syftar till att hjälpa konsumenter med gränsöverskridande tvistlösning utanför domstol.

Information om nätverket har vid flera tillfällen lämnats till riksdagen, senast i en faktapromemoria om reglering av konsumenttvister från juni 2001. 

Fri rörlighet för patienter och på hälsovårdsområdet i Europeiska unionen

– Information från kommissionen

Vid ministerrådet den 26 :e juni 2002 antogs rådsslutsatser om patienters rörlighet där kommissionen uppmanades att ta initiativ till en högnivåprocess för reflektion. Syftet är att EU:s hälso- och sjukvårdsministrar skall kunna träffas under informella former och diskutera gränsöverskridande vård i framtidens EU. Lars Engqvist har tackat ja till att delta och kommer att samordna en arbetsgrupp som skall diskutera högspecialiserad vård. Under det danska ordförandeskapet har två förberedande möten hållits där framför allt formerna för ministrarnas möten diskuterats. Det första ministermötet är preliminärt planerat till den 3 februari 2003. Kommissionen avser att informera rådet om läget

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.