SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Konsumentskydd inom EU

Under Europeiska kommissionen sorterar ett antal Generaldirektorat och tjänsteavdelningar 

En av dessa är Generaldirektoratet för Hälsa och Konsumentskydd

Ansvarig för detta direktorat är kommissionsledamoten David Byrne.

Under rubriken "Uppdragsbeskrivning" framgår vad direktoratet skall ägna sig åt.

Rådets Resolution av den 28 juni 1999 om gemenskapens konsumentpolitik 1999-2001 (1999/C 206/01)

Detta direktorat hanterar bl.a. frågor rörande oss som konsumenter i förhållande till försäkringsgivare (försäkringsbolag)

De har de senare åren haft fullt skägg pga alla larmrapporter om smittade och okontrollerade livsmedel. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.