SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Regeringens svar den 12 december 2005

Regeringen backar efter EU kommissionens kritik och skriver om den svenska rättsskyddsslagen.

Måndagen den 12 december svarade regeringen på kommissionens motiverade yttrande, där kommissionen skarpt kritiserat Sverige för att inte till fullo ha integrerat Europarådets direktiv om vissa villkor i rättsskyddsförsäkringar. Direktivets syfte var bl.a. att stärka kundens situation gentemot försäkringsbolaget, samt minska risken för jäv och beroendeproblem.

I sitt svar till kommissionen backar nu regeringen och meddelar att arbetet med att förbereda de lagändringar som krävs har påbörjats. Ett färdigt förslag kommer att presenteras i början av år 2006.

Enligt regerings svar har redan kontakter med försäkringsbranschen påbörjats. Det sägs inget i regerings svar om huruvida regeringen avser att diskutera frågan med konsumentorganisationer

Regeringens svar kan läsas via länken nedan.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.