SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

JO-beslut rörande Allmänna domstolar mm

Anmälan mot Huddinge tingsrätt m.fl. om handläggningen av två ärenden angående parkeringsanmärkning
Beslutsdatum: 2007-03-09 Diarienummer: 740-2007

Anmälan mot Falu tingsrätt med anledning av att brott preskriberats innan delgivning av den tilltalade skett
Beslutsdatum: 2007-02-20 Diarienummer: 238-2006

Anmälan mot Hovrätten över Skåne och Blekinge m.fl. angående handläggningen av en resningsansökan m.m.
Beslutsdatum: 2007-02-12 Diarienummer: 103-2006

Anmälan mot Vänersborgs tingsrätt för långsam handläggning av ett tvistemål
Beslutsdatum: 2007-02-02 Diarienummer: 3626-2005

Anmälan mot Hässleholms tingsrätt angående handläggningstiden i ett tvistemål
Beslutsdatum: 2007-02-02 Diarienummer: 5355-2005

Anmälan mot bl.a. Linköpings tingsrätt
Beslutsdatum: 2007-02-02 Diarienummer: 209-2007

Inspektion vid Växjö tingsrätt den 13 - 15 november 2006
Beslutsdatum: 2006-12-19 Diarienummer: 5209-2006

Anmälan mot Stockholms tingsrätt m.fl. med anledning av att tingsrätten till sammanträde i ett ärende endast kallat ena parten m.m.
Beslutsdatum: 2006-11-10 Diarienummer: 3957-2005

Anmälan mot Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje med anledning av handläggningen av ett lagfartsärende
Beslutsdatum: 2006-10-30 Diarienummer: 4206-2004

Kritik mot en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och en domare vid Malmö tingsrätt för deras agerande i samband med ett vittnesförhör vid en huvudförhandling i ett brottmål
Beslutsdatum: 2006-10-30 Diarienummer: 536-2005

Anmälan mot Södertälje tingsrätt med anledning av ett beslut om förbud mot ljudupptagning under en huvudförhandling i ett brottmål
Beslutsdatum: 2006-10-27 Diarienummer: 1622-2005

Anmälan mot Huddinge tingsrätt med anledning av att ordföranden vid en huvudförhandling uppmanat en åhörare att ta av sig huvudbonaden
Beslutsdatum: 2006-09-20 Diarienummer: 1603-2005

Anmälan mot Skellefteå tingsrätt m.fl. angående handläggningen av ett tvistemål m.m.
Beslutsdatum: 2006-05-23 Diarienummer: 4140-2005

Fråga om tillstånd kan ges till hemlig teleavlyssning av teleadress som används av en person vars identitet är okänd
Beslutsdatum: 2006-04-28 Diarienummer: 1638-2003

Anmälan mot Gällivare tingsrätt m.fl. med anledning av handläggningstiden av ett tvistemål
Beslutsdatum: 2006-04-26 Diarienummer: 1718-2005

Inspektion vid Västmanlands tingsrätt den 20 - 23 februari 2006
Beslutsdatum: 2006-04-04 Diarienummer: 776-2006

Anmälan mot Falu tingsrätt angående handläggningstiden i två ärenden m.m.
Beslutsdatum: 2006-04-03 Diarienummer: 4474-2005

Anmälan mot Luleå tingsrätt m.fl. med anledning av handläggningen av ett tvistemål
Beslutsdatum: 2006-03-31 Diarienummer: 2793-2005

Inspektion vid Ångermanlands tingsrätt den 23 - 25 november 2005
Beslutsdatum: 2006-02-03 Diarienummer: 5072-2005

Anmälan mot Västmanlands tingsrätt angående handläggningstiden i ett ärende m.m.
Beslutsdatum: 2006-01-23 Diarienummer: 4823-2005

Initiativärende mot Stockholms tingsrätt gällande långsam handläggning av sex brottmål
Beslutsdatum: 2006-01-20 Diarienummer: 2732-2004

Initiativärende mot Jönköpings tingsrätt med anledning av att tingsrätten till sammanträde i ett ärende kallat endast ena parten och inte dennes motpart
Beslutsdatum: 2006-01-03 Diarienummer: 4214-2004

Anmälan mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av dess underlåtenhet att expediera en bilaga till en dom till en part m.m. samt åtgärden att uppställa förbehåll när bilagan sedermera lämnades ut
Beslutsdatum: 2005-10-27 Diarienummer: 724-2004

JO:s yttrande över betänkandet (SOU 2005:43) Vårdnad, boende, umgänge - Barnets bästa, föräldrars ansvar
Beslutsdatum: 2005-09-01 Diarienummer: 2688-2005

Inspektion vid Göteborgs tingsrätt den 18 och 19 april 2005
Beslutsdatum: 2005-06-23 Diarienummer: 1760-2005

Inspektion vid Malmö tingsrätt den 20 april 2005
Beslutsdatum: 2005-06-23 Diarienummer: 1761-2005

Anmälan mot Högsta domstolen med anledning av långsam handläggning av ett mål om försättande i konkurs
Beslutsdatum: 2005-06-17 Diarienummer: 617-2005

Anmälan mot Stockholms tingsrätt med anledning av handläggningen av ett tvistemål
Beslutsdatum: 2005-06-15 Diarienummer: 2551-2004

Initiativärende mot Stockholms tingsrätt med anledning av ett beslut om häktning
Beslutsdatum: 2005-05-31 Diarienummer: 4595-2004

Anmälan mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att ett beslut inte har översatts till engelska m.m.
Beslutsdatum: 2005-05-17 Diarienummer: 4908-2003

Anmälan mot Bollnäs tingsrätt med anledning av långsam handläggning av ett mål gällande underhållsbidrag m.m.
Beslutsdatum: 2005-04-21 Diarienummer: 5190-2003

Anmälan mot Malmö tingsrätt med anledning av handläggningen av sekretessfrågor i ett brottmål
Beslutsdatum: 2005-04-13 Diarienummer: 4393-2003

En tingsrätts underlåtenhet att hålla omhäktningsförhandlingar i mål angående våldsamt upplopp m.m.
Beslutsdatum: 2005-03-29 Diarienummer: 300-2003

Kritik mot en domare för att en huvudförhandling i ett vårdnadsmål tilläts pågå intill midnatt m.m.
Beslutsdatum: 2005-02-28 Diarienummer: 3145-2003

Anmälan mot Göteborgs tingsrätt med anledning av att kungörelsedelgivning skett i ett tvistemål
Beslutsdatum: 2005-01-31 Diarienummer: 3665-2003

Initiativärende gällande Gävle tingsrätts handläggning av ett tvistemål
Beslutsdatum: 2004-12-14 Diarienummer: 4498-2003

Anmälan mot Helsingborgs tingsrätt (tidigare Ängelholms tingsrätt) med anledning av handläggningen av ett s.k. FT-mål
Beslutsdatum: 2004-12-08 Diarienummer: 342-2004

Anmälningar mot Västerviks tingsrätt med anledning av domstolens beslut att hålla förhör med två barn vid en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål
Beslutsdatum: 2004-11-29 Diarienummer: 4045-2002,4515-2002

Initiativärende gällande handläggningen av ett tvistemål vid Mora tingsrätt
Beslutsdatum: 2004-10-15 Diarienummer: 4060-2003

Initiativärende mot Hovrätten för Nedre Norrland med anledning av långsam handläggning av ett tvistemål
Beslutsdatum: 2004-10-08 Diarienummer: 4499-2003

Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten i Linkping med anledning av dröjsmål med att häva beslag
Beslutsdatum: 2004-09-27 Diarienummer: 401-2004

Anmälan mot Stockholms tingsrätt
Beslutsdatum: 2004-06-24 Diarienummer: 2095-2004

Anmälan mot Ångermanlands tingsrätt
Beslutsdatum: 2004-06-18 Diarienummer: 2301-2004

Inspektion vid Kristianstads tingsrätt den 12 - 13 maj 2004
Beslutsdatum: 2004-06-17 Diarienummer: 1981-2004

Initiativ mot Halmstads tingsrätt med anledning av åtgärden att i ett brott-mål ta visst gods i förvar jämlikt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m
Beslutsdatum: 2004-05-07 Diarienummer: 49-2003

Anmälan mot Hyresnämnden i Örebro med anledning av handläggningstiden i ett ärende
Beslutsdatum: 2004-03-26 Diarienummer: 4954-2003

Anmälan angående Ångermanlands tingsrätts (tidigare Sollefteå tingsrätt) handläggningstid i ett tvistemål gällande klander av bodelning
Beslutsdatum: 2004-03-19 Diarienummer: 4077-2003

Anmälan mot Landskrona tingsrätt (numera Lunds tingsrätt) med anledning av dröjsmål med expediering av en dom m
Beslutsdatum: 2004-03-03 Diarienummer: 776-2003

Handläggningen av två tvistemål vid Stockholms tingsrätt
Beslutsdatum: 2004-02-20 Diarienummer: 637-2003

Kritik mot en f.d. lagman med anledning av utformningen av ett brev
Beslutsdatum: 2003-12-30 Diarienummer: 166-2003

Kritik mot en tingsrätt med anledning bl.a. av att allmänheten inte fått tillträde till offentliga delar av två häktningsförhandlingar
Beslutsdatum: 2003-12-30 Diarienummer: 3444-2002

Stockholms tingsrätts åtgärder att i ett häktningsbeslut hemlighålla den häktades identitet samt att besluta om s.k. medhörning utan stöd i lag
Beslutsdatum: 2003-12-30 Diarienummer: 4213-2002

Anmälan mot ett hovrättsråd i Svea hovrätt med anledning av påstått missbruk av tjänstetitel m.m.
Beslutsdatum: 2003-12-05 Diarienummer: 228-2003

Inspektion vid Gävle tingsrätt den 29 september - 1 oktober 2003
Beslutsdatum: 2003-11-10 Diarienummer: 3827-2003

Inspektion vid Gävle tingsrätt den 29 september - 1 oktober 2003
Beslutsdatum: 2003-11-10 Diarienummer: 3827-2003

Anmälan mot Haparanda tingsrätt angående handläggningen av ett tvistemål
Beslutsdatum: 2003-09-26 Diarienummer: 2256-2002

Remiss av departementspromemorian Överskottsinformation (Ds 2003:13)
Beslutsdatum: 2003-08-29 Diarienummer: 2341-2003

Anmälan mot Borås tingsrätt med anledning av handläggningstiden i ett tvistemål
Beslutsdatum: 2003-06-27 Diarienummer: 1479-2002

En tingsrätts åtgärd att i ett konkursbeslut och en kungörelse om konkursbeslutet utelämna en persons namn då det av ett personbevis framgick att denne hade s.k. skyddade personuppgifter
Beslutsdatum: 2003-06-26 Diarienummer: 2818-2001

Initiativärende gällande Härnösands tingsrätt m
Beslutsdatum: 2003-06-11 Diarienummer: 1944-2001

Anmälan mot Trelleborgs tingsrätt
Beslutsdatum: 2003-05-16 Diarienummer: 2147-2003

Anmälan mot Hovrätten över Skåne och Blekinge med anledning av handläggningen av ett överklagande av en tingsrätts beslut i ett tvistemål
Beslutsdatum: 2003-05-06 Diarienummer: 3155-2002

Remiss av Högsta domstolens framställning om ändringari rättegångsbalkens bestämmelser om Högsta domstolens sammansättning
Beslutsdatum: 2003-04-24 Diarienummer: 875-2003

Inspektion vid Stockholms tingsrätt den 2 och 3 april 2003
Beslutsdatum: 2003-04-24 Diarienummer: 1340-2003

Yttrande över departementspromemorian "Lag om europeisk arresteringsorder och överlämnande för brott inom EU" (Ds 2002:62)
Beslutsdatum: 2003-04-09 Diarienummer: 212-2003

Yttrande över delbetänkandet (SOU 2002:45) Snabbare lagföring 4 - Ett snabbförfarande för brottmål
Beslutsdatum: 2003-01-24 Diarienummer: 3851-02

Nämndemannakommitténs betänkande (SOU 2002:61) Framtidens nämn-demän (Ju2002/4974)
Beslutsdatum: 2002-11-29 Diarienummer: 3054-2002

Remiss av promemorian (Ds 2002:25) Tillträdesförbud
Beslutsdatum: 2002-09-09 Diarienummer: 2198-2002

Anmälan mot en chefsrådman m.fl. vid Göteborgs tingsrätt angående hand-läggningen av ett tvistemål m.m.
Beslutsdatum: 2002-08-26 Diarienummer: 1354-2000

Remiss av betänkandet (SOU 2002:3) Psykisk störning, brott och ansvar
Beslutsdatum: 2002-07-03 Diarienummer: 0733-2002

Remissyttrande med anledning av departementspromemoria (Ds 2002:1) domare och åklagagare i internationella insatser
Beslutsdatum: 2002-05-14 Diarienummer: 870-2002

Yttrande angående betänkandet (SOU:2001:100) Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar - En rättslig översyn
Beslutsdatum: 2002-05-06 Diarienummer: 584-2002

Remiss av departementspromemorian (Ds 2001:53) Föräldrars samtycke till adoption, m.m.
Beslutsdatum: 2002-03-21 Diarienummer: 4329-2001

Remissyttrande med anledning av promemorian Delegering i tingsrätt
Beslutsdatum: 2002-01-25 Diarienummer: 3986-2001

Remissyttrande med anledning av departementspromemorian Hovrättsprocessen i framtiden Ds 2001:36
Beslutsdatum: 2001-10-10 Diarienummer: 2695-2001

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.