SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

JO-beslut rörande förvaltningsdomstolar

 

Inspektion av Länsrätten i Dalarnas län den 7-9 november 2006
Beslutsdatum: 2007-01-30 Diarienummer: 4771-2006

Anmälan mot Länsrätten i Jönköpings län angående handläggningen av ett mål om utdömande av vite
Beslutsdatum: 2006-08-22 Diarienummer: 584-2006

Anmälan mot Länsrätten i Stockholms län och Länsrätten i Jönköpings län
Beslutsdatum: 2006-01-23 Diarienummer: 4620-2005

Anmälan mot en rådman vid Länsrätten i Västmanlands län för vägran att skicka kopia av en dom via telefax m
Beslutsdatum: 2005-12-07 Diarienummer: 3656-2004

Initiativärende mot Länsrätten i Skåne län angående underlåtenhet att un-der¬rätta ett LVM-hem m
Beslutsdatum: 2005-06-17 Diarienummer: 3788-2003

Anmälan mot Regeringsrätten angående fråga om tvåinstansjäv m
Beslutsdatum: 2005-01-27 Diarienummer: 5109-2003

Remiss av Domstolsverkets rapport 2004:4 Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna
Beslutsdatum: 2004-10-11 Diarienummer: 2866-2004

Anmälan mot Kammarrätten i Jönköping angående handläggningen av fram-ställningar om utfående av handlingar
Beslutsdatum: 2004-09-21 Diarienummer: 2999-2004

Tillämpningen av bestämmelserna om särskilda villkor i samband med beslut enligt 10 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)
Beslutsdatum: 2004-06-11 Diarienummer: 1801-2004

Initiativärende mot Länsrätten i Vänersborg angående handläggningen av psykiatrimål
Beslutsdatum: 2004-06-07 Diarienummer: 615-2003

Inspektion av Länsrätten i Jämtlands län den 16-18 mars 2004
Beslutsdatum: 2004-04-28 Diarienummer: 826-2004

Initiativärende mot Länsrätten i Stockholms län rörande att domstolen i två avgöranden prövat en parts överklaganden av ett beslut
Beslutsdatum: 2004-02-03 Diarienummer: 3829-2003

Initiativärende mot Kammarrätten i Jönköping angående handläggningen och sammansättningen vid ett beslut
Beslutsdatum: 2004-01-09 Diarienummer: 2118-2002

Anmälan mot Socialnämnden i Ystads kommun m.fl.
Beslutsdatum: 2003-12-10 Diarienummer: 1022-2003

Anmälan mot Länsrätten i Stockholms län angående handläggningen av ett mål om överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU
Beslutsdatum: 2003-09-03 Diarienummer: 266-2003

Remiss av departementspromemorian Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall (Ds 2003:5)
Beslutsdatum: 2003-08-29 Diarienummer: 1172-2003

Anmälan mot Länsrätten i Skåne län angående dröjsmål med att vidarebefordra en underrättelse enligt lagen om rättspsykiatrisk vård till sjukvårdsinrättningen, m.m.
Beslutsdatum: 2003-06-16 Diarienummer: 2477-2001

Initiativärende mot Länsrätten i Göteborg angående frågor om självrättelse med stöd av 32 § förvaltningsprocesslagen
Beslutsdatum: 2003-02-27 Diarienummer: 2488-2001

Inspektion av Länsrätten i Vänersborg den 12-14 november 2002
Beslutsdatum: 2003-02-11 Diarienummer: 3573-2002

Remiss av Domstolsverkets rapport 2002:4 Utvärdering och förslag kring prövningstillstånd i kammarrätt
Beslutsdatum: 2003-01-27 Diarienummer: 3770-2002

Anmälan mot Länsrätten i Vänersborg angående handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av länsrätten
Beslutsdatum: 2002-11-08 Diarienummer: 4163-2001

Inspektion av Länsrätten i Västerbottens län den 19-21 februari 2002
Beslutsdatum: 2002-02-19 Diarienummer: 280-2002

Förvaltningsdomstol har begärt uppgifter om namn på åhörare vid en förhandling som var offentlig
Beslutsdatum: 2001-11-21 Diarienummer: 1310-2001

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.