SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

JO-beslut rörande hälso- och sjukvård

(Urval)

Inspektion av psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Landstinget i Jönköpings län, den 27-29 november 2006
Beslutsdatum: 2007-01-31 Diarienummer: 5514-2006

Inspektion av Länsgemensam psykiatri Öjebyn, Piteå älvdals sjukhus, Norrbottens läns landsting, den 9 - 11 maj 2006
Beslutsdatum: 2006-06-30 Diarienummer: 2172-2006

Anmälan mot psykiatriska kliniken vid Västerviks sjukhus, Landstinget i Kalmar län, angående utskrivning av en patient som av domstol hade överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i förening med beslut om utvisning
Beslutsdatum: 2006-05-05 Diarienummer: 1739-2005

Anmälan mot Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm angående handläggningen av ett ärende om återkallelse av legitimation och föreläggande om läkarundersökning enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)
Beslutsdatum: 2006-02-21 Diarienummer: 654-2004,1007-2004

Anmälan mot Södersjukhuset AB angående handläggningen av en begäran om utlämnande av kopia av patientjournal; fråga om uttag av postförskottsavgift, m.m.
Beslutsdatum: 2005-02-16 Diarienummer: 5108-2003

Inspektion av rättspsykiatriska sektionen, Löwenströmska sjukhuset, Psykiatri Centrum Karolinska, Stockholms läns sjukvårdsområde, i Stockholms läns landsting, den 8 - 9 november 2004
Beslutsdatum: 2004-12-15 Diarienummer: 4488-2004

Inspektion av Östersunds sjukhus, område psykiatri, Jämtlands läns landsting, den 27 - 28 september 2004
Beslutsdatum: 2004-10-27 Diarienummer: 3870-2004

Hantering av patients inkommande och utgående post
Beslutsdatum: 2004-10-20 Diarienummer: 2553-2003

Anmälan mot Rättsmedicinalverket (RMV) rörande felaktig registeruppgift i Rättsmedicinalverkets Centrala Arkiv (RCA)
Beslutsdatum: 2004-06-09 Diarienummer: 1244-2003

Handläggning av en begäran att få ut vissa handlingar (dagboksanteckningar rörande en anställd) m.m.
Beslutsdatum: 2004-03-16 Diarienummer: 938-2003, 94-2004

Inskränkningar i patients rätt att telefonera
Beslutsdatum: 2004-03-12 Diarienummer: 807-2003, 2295-2003

Genomförandet av droganalyser
Beslutsdatum: 2004-02-27 Diarienummer: 4745-2002

Anmälan mot Norrlands universitetssjukhus, Västerbottens läns landsting, angående handläggningen av ett ärende rörande specialistlänsremiss för vård och behandling, m
Beslutsdatum: 2004-01-30 Diarienummer: 1775-2002

Socialstyrelsens handläggning av en framställning om ytterligare tid för att inkomma med yttrande
Beslutsdatum: 2003-10-15 Diarienummer: 926-2002

Remiss av Förslag angående sprututbytesverksamheten för narkotikamissbrukare (Dnr S2003/2291/ST)
Beslutsdatum: 2003-05-27 Diarienummer: 1376-2003

Anmälan mot Rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge angående behandlingen av en häktad person som var intagen för undersökning men inte föremål för rättspsykiatrisk vård
Beslutsdatum: 2003-02-05 Diarienummer: 278-2001

Inspektion den 1-3 oktober 2002 av Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset i Halmstad, Landstinget i Hallands län
Beslutsdatum: 2002-12-13 Diarienummer: 3401-2002

Remiss av slutbetänkande av utredningen Tandvårdsöversyn 2000 (SOU 2002:53) Tandvården till 2010
Beslutsdatum: 2002-10-28 Diarienummer: 2471-2002

Anmälan mot en tandvårdsnämnd angående handläggningen vid prövning av behandlingsförslag enligt 10 § tandvårdsförordningen (1998:1338)
Beslutsdatum: 2002-05-31 Diarienummer: 3931-2000

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.