SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Att tänka på för skadelidande

Gäller trafikskador, behandlingsskador och ansvarsskador

Exempel på utformning av checklista.

Checklistan är hämtad från advokaten Mats Wikners arbeten.

Jag kommer att företräda Dig mot försäkringsbolaget. Detta framgår också av den fullmakt Du lämnat mig. Observera att jag inte företräder Dig vad gäller t ex olycksfallsförsäkringar, frågor hos försäkringskassan eller AMF, om vi inte särskilt kommit överens om detta.

Trafikförsäkringsbolaget svarar för de ombudskostnader som uppstår i regleringen mot trafikförsäkringsbolaget.

Följande bör Du göra själv:

1. Kontrollera alltid att Du har rätt sjukpenning från försäkringskassan. Har Du felaktig sjukpenning, anmäl rätt sjukpenning.

2. Är det fråga om en arbetsskada, t ex vid färd till eller från arbetet - anmäl skadan till försäkringskassan och AMF (arbetsgivaren skall dock i första hand hjälpa till med anmälan) i förekommande fall. Skadan skall dock i första hand regleras mot försäkringsbolaget.

3. Kontrollera eventuellt andra försäkringar som kan ge ersättning t ex:

  • Tjänstereseförsäkring.
  • Gruppförsäkring-olycksfall (fackföreningen, arbetsgivaren). OBS! Både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Fackföreningen/arbetsgivaren skall hjälpa till med anmälan
  • Grupplivförsäkring, förtidskapitalet (fackföreningen, arbetsgivaren). Fackföreningen/arbetsgivaren skall hjälpa till med anmälan. Förtidskapitalet (enkelt eller dubbelt) kan t ex betalas ut vid förtidspension, sjukbidrag eller vid längre sjukperioder.
  • Kontrollera om Du är medförsäkrad på annans försäkring.

Anmäl alltid skadan omgående till de försäkringsbolag som kan komma ifråga.

4. Även om det inte är fråga om en arbetsskada kan Du ha rätt vill viss ersättning från t ex AMF, SPP eller annan avtalsförsäkring för inkomstförlust. Kontrollera detta med arbetsgivaren.

5. Kvitton på utlägg och kostnader skickar Du direkt till försäkringsbolaget för reglering. Sänd dem således ej till oss.

  • Observera att villkoren varierar oerhört mycket mellan olika försäkringar och olika försäkringsbolag. Du måste alltid kontrollera hur Ditt försäkringsskydd ser ut och vilka villkor som gäller.

Uppstår stora merkostnader och/eller vårdhjälp skall Du ansöka om handikappersättning hos försäkringskassan. Du kan också ansöka om bilstöd och bostadsanpassning söker Du hos försäkringskassan och bostadsanpassningen hos kommunen. Vissa kostnader som ej ersätts av trafikförsäkringsbolaget kan ersättas av olyckfallsförsäkringarna.

När Du erhåller ett beslut från försäkringskassan, skicka alltid en kopia omgående till mig. Skicka också kopior på förlängd sjukskrivningstid och läkarintyg omgående 

Om det är något Du funderar över kontakta i första hand min sekreterare, Margareta Nordell, direkttelefon 023-705816, mellan kl 10 - 12.Vill Du tala med mig meddelar Du min sekreterare eller advokatbyråns växel detta. Jag ringer sedan upp så snart jag kan. I regel ringer jag upp inom någon dag från det att Du sökt mig. Det kan dock ta längre tid beroende på att jag är upptagen av någon långvarig rättegång eller dylikt.

I regel sträcker sig en skadereglering över flera år. Det är lämpligt att vi träffas minst en gång om året och går igenom vad som händer i ärendet. Givetvis har vi i regel kontakt med varandra mellan sammanträffandena. Om Du vill ha ett sammanträffande var god kontakta Margareta Nordell.

Vänligen 

Advokat Mats Wikner

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.