SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Nej – alla behandlas inte lika, Markström

Likabehandlingsprincipen innebär tillgång till rättsväsendet och därmed möjlighet till rättvisa, att tvistande parter skall vara jämbördiga inför domstolen.

Replik till Elisebeht Markström (s) inlägg ”Rättssäkerhet innebär att alla behandlas lika” i Södermanlands Nyheter den 16 sep -05.

Som medlem i Justitieutskottet och Domstolsverket har du bidragit till att sätta rättssäkerheten ur spel. Tack och lov, våra civila rättigheter regleras även i EU-fördraget (ett antal svenska fall är nu vid EU-domstolen för avgörande).

1996 beslöt ni att spara 280 miljoner genom att privatisera den allmänna rättshjälpen. Nu får i stort endast brottslingar och de som kommer till Sverige med/utan asylrätt rättshjälp. De som ekonomiskt eller funktionsmässigt inte har tillgång till privata försäkringar, lämnas - marginaliserade - åt sitt öde.

En dömd brottsling får alla rättegångskostnader av skattebetalarna. När jag tvingas till domstol för att hävda eller låta pröva min rätt och ev förlorar, blir jag ruinerad. I Sverige har endast brottslingar och mycket rika råd att hävda och låta pröva sin rätt vid domstol.

EG-rätten gäller som lag. Tolkningen av EG-rätten görs av EU-domstolen på begäran av nationell domstol. Det regleras av andra och tredje styckena av EU-fördragets artikel 234. Där framgår att möjligheten att begära förhandsprövning antingen är frivillig (andra stycket) eller också obligatorisk (tredje stycket). Obligatorisk är den, om det inte längre finns möjlighet att överklaga domstolens dom, vilket bl a gäller HD, RR och AD, men även andra myndigheter.

Hittills har svenska domstolar kategoriskt vägrat att begära förhandsbesked om svensk rättshjälp står i strid med EG-rätten eller inte. Kommissionen skrev den 13 oktober 2004 ett mycket kritiskt yttrande till Sverige eftersom ni lagstiftare inte vidtagit åtgärder mot de högsta domstolsinstansernas praxis att vägra begära förhandsavgöranden av EG-domstolen.

Som funktionshindrad efter en trafikolycka har jag tvingats möta den iskalla hårda svenska verkligheten. Jag tvingades lära den förödande läxan att EG- rättens likabehandling, i din tolkning, inte gäller mig. Rätt svar på min läxa var bl a: Tvista inte mot försäkringsbolag om jag inte kan hosta upp minst en halv miljon. Även om mina behandlande läkares kliniska och medicinska utredningar visar rätt i sak. Försäkringsbolag kan köpa in så många försäkringsläkare som behövs för att vinna. I Länsrätten, dit jag tvingas vid tvist med (eller överklaganden av) t ex Försäkringskassan, spelar det heller ingen roll om jag har rätt i sak (se bl a LO-TCO Rättsskydd årsredovisning). Länsrätterna värderar Försäkringskassans läkares tyckanden högre än alla mina behandlande läkares utredningar. Om jag skulle vinna beviljas myndigheten, till skillnad mot mig, i regel alltid prövningstillstånd i Kammarrätt.

Den svenska rättssäkerheten är en chimär. Den finns i din yrkesretorik och i övrigt endast när det passar riksdagsmajoritetens intressen. Som socialt och ekonomiskt ruinerad, efter en våldsamt hissnande klassresa nedåt, nekas jag, ickebrottsling, ändå rättshjälp när mina rättigheter som enligt fördraget kränks.

Elisebeht, fattiga har inte ens alltid tillgång till domstol i Sverige, än mindre likabehandlande rättssäkerhet. Detta vet du som medlem i Justitieutskottet och Domstolsverkets styrelse. Det är i alla fall ditt välbetalda jobb att ha kunskap om detta.

Tomas Alsbro
WhiplashInfo

Källa: Södermanlands Nyheter 24 sep -05

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.