SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler

Jag har länge protesterat mot att försäkringsbolagen skall fri tillgång till patientjournaler

SMER - Statens Medicinsk Etiska Råd har protesterat mot  att försäkringsbolagen skall få tillgång till barnavårdsjournaler.

Justitiedepartementet beslutade den 8 mars 2004 att ge generaldirektören Karin Lindell i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med en analys rörande försäkringsbolags tillgång till patientjournaler. Uppdraget redovisas den 18 maj 2005 i promemorian Försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler.

Justitiedepartementet har begärt  remisser från bl.a. Finansinspektionen, som avgav sin remiss den 31 oktober 2005.

Patientförsäkringar vill dock enligt sitt remissyttrande särbehandlas och fortsatt få tillgång till alla journaler.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.