Jurister...

Kontakta WhiplashInfo!

WhiplashInfo får dagligen förfrågningar om hjälp från personer som skadats.  Lika ofta kan jag via WhiplashInfo se de personer som skulle vara i behov av juridisk hjälp.

Skadades förtvivlan och vanmakt återspeglas ofta  i de drabbades e-post och artiklar i forumet.

Är du som advokat eller erfaren jurist intresserad av att arbeta med denna målgrupp och deras angelägenhet och juridiska problemställningar så är du välkommen att kontakta WhiplashInfo. Du bör vara kunnig inom skadestånds- och personskaderätten.

Kontakta WhiplashInfo

Tomas Alsbro, WhiplashInfo