SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

AVERTISSEMENT JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site font l'objet d'une clause de non-responsabilité et d'une déclaration concernant les droits d'auteur disclaimer
 Your ALT-Text here Print  Your ALT-Text here  
 Your ALT-Text here  Your ALT-Text here
 Your ALT-Text here Detalj  Your ALT-Text here  Your ALT-Text here
Print
 Your ALT-Text here
   
COM (2003) 16  
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET: På väg mot en rättsligt bindande FN-konvention för att främja och skydda funktionshindrades rättigheter och värdighet
 
 
Europeiska kommissionen  Your ALT-Text here  
Europaparlamentet  Your ALT-Text here  Your ALT-Text here  
EU:s ekonomiska och sociala kommitté  Your ALT-Text here  Your ALT-Text here  
  01-200302-200303-200304-200305-200306-200307-200308-200309-2003  Your ALT-Text here
 
^
24-01-2003
^
03-2003
^
05-2003
^
06-2003
^
03-09-2003

Verksamhetsområde:

Multilaterala förbindelser 
Socialpolitik 
 

Rättslig grund:

 

Förfarande:

 

Typ av ärende:

Kommissionen :   Meddelande 
 
  24-01-2003 Antaget av kommissionen
  Huvudansvarig GD Sysselsättning, socialpol.
  Medansvarig GD Yttre förbindelser
  Mottagare EU:s Ekon. och soc. kommittén; Europaparlamentet; Regionkommittén; Rådet
  Huvudansvarig Anna DIAMANTOPOULOU; Chris PATTEN
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2003/16/FINAL
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2003/1/-2   1.3.49
 
  Typ av ärende: Meddelande
  NUMERO CELEX Dokument Celex   52003DC0016
  24-01-2003 Utsändande till Rådet
  24-01-2003 Utsändande till EP
  26-03-2003 Yttrande från EESK
  Förfarande: Majoritet
  Föredragande Miguel Angel CABRA DE LUNA
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   EESK/2003/407/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2003/3/   1.3.32
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EGT C/2003/133/   50
 
  NUMERO CELEX Dokument Celex   52003AE0407
  03-09-2003 EP:s resolution
  Föredragande Elisabeth LYNNE
  Dokument: Rapport   A5/2003/270/
 


 

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad > Beslutsprocessens gång  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.