SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

RÅ mål nr 6733-2000

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Domen kan läsas eller laddas ned i form av pdf-fil här

Domen i Länsrätten är skrämmande att läsa. Den är skrämmande i flera aspekter. Framför allt att den så tydligt visar att de politiskt tillsatta nämndemännens totala avsaknad av respekt för funktionshindrades lagliga rätt. S-politikern Arne Dahlström skall dock hedras för sin integritet att visa sin avvikande mening. Han har smällt såväl rådmannen som de övriga nämndemännen ordentligt på fingrarna.

Jag skriver här en hel del kring de deltagande nämndemännen och rådmannen för att visa att de inte är några duvungar i politiska sammanhang. Det ligger givetvis nära till hands att tolka Länsrättens dom så att de medverkande ledamöterna har större lojalitet till kommunen än till den klagande funktionshindrade mannen. Deras intresse av att bevaka kommunens intresse framför den funktionshindrade slår i alla fall mig. Arne Dahlström är dock ett lysande undantag.

I Länsrättens beslut deltog: 

Länsrättsassessor Ingemar Magnusson (m), nu pensionerad.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.