SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommentarer till RÅ 2000 ref 24

Domen var skiljaktig. Det är av värde att noggrant läsa och begrunda de skiljaktiga meningarna.

Regeringsrätten uteslöt allt resonemang kring och perspektiv på funktionshindrade som återfinns i de åtaganden Sverige iklätt sig genom olika internationella instrument (FN, EU och Europarådet) - resolutioner och fördrag som rör funktionshindrade.

Bland i detta sammanhang viktiga dokument som Regeringsrätten enligt min uppfattning borde tagit med i sitt resonemang finns:

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.