SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringskassans argumentering

 i Länsrätten

Målet gällde en frontalkrock som enligt den försäkrade och en fösäkringsläakre ledde till bestånde arbetsoförmåga. Den skadade ansökte om arbetsskadelivränta som avslogs av alla instanser ända upp till Regeringsrätten (mål nr 467-08) och som nu används av försäkringsläkare för att motivera Jorma Styfs  .

P. M har i januari 2005 gjort en generös invaliditetsbedömning som bygger på att det föreligger ett tidssamband – ej nödvändigt för ett orsakssamband - att skadan är grundad på subjektiva upplevelser, att det ej finns andra alternativa sjukdomsbesvär. Frånvaron av uppenbara konkurrerande faktorer kan ej i sig visa att det föreligger ett orsakssamband.

Med hänsyn till de besvär den försäkrade tidigare samma år varit sjukskriven för (bl a huvudvärk) är det inte uteslutet att han ändå kunde ha drabbats av de arbetshindrande besvär han idag har
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.