SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Begär kopior av vittnesmål

Begär alltid kopior av försäkringsläkarnas vittnesmål!

Jag uppmanar alla som stämmer sitt försäkringsbolag att begära kopior av vittnesförhör.

Svenska domstolar tar upp vittnesförhör på gamla kassettband. Dessa överspelas dock tre månader efter att en dom vunnit laga kraft. Vad som vittnen sagt är därefter gånget till förgängligheten. 

Domstolen tar ut en liten avgift för kopiorna för täckande av kostnader, men det kan vara väl investerade pengar!

Berätta för WhiplashInfo att ni har kopior av vittnesmålen och vilka försäkringsläkare som "uppträdde" som vittnen. 

WhiplashInfo samlar så mycket information som möjligt om försäkringsläkarnas agerande. Givetvis garanteras ni anonymitet om ni så vill! 

Om ni i framtiden vill eller kan ställa försäkringsläkare till juridiskt och läkaretiskt svar för vad som avhandlats i vittnesmål måste ni kunna styrka era påståenden. Då behövs kopiorna. 

Tomas Alsbro

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.