SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vittnesförhör

I ett tvistemål brukar parterna kalla olika vittnen till stöd för sin sak.
Rätten håller då vittnesförhör. 

Dina vittnen hörs alltid först, därefter motpartens.

Vittnena förhörs av såväl ditt som motpartens ombud.

Några råd

  • Ha inte mindre antal vittnen än din motpart - helst fler.
  • Försök ha vittnen med samma eller högre titlar än motparten.
  • Begär alltid kopior av vittnesförhören (som bandas av rätten). Banden förstörs två månader efter att dom vunnit laga kraft.

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.