SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Personskadeseminariet 2005


Svenska Försäkringsföreningen inbjuder till ett heldagsseminarium inom personskadeområdet.

Datum för seminariet: Måndagen den 19 september 2005
Tid: 10.00-17.00
Plats: City Conference Center, (Folkets hus), Barnhusgatan 12-14
Sista anmälningsdag: 8 september


Årets innehåll- Fokus på pratisk tillämpning
Seminariet är det femte i ordningen och belyser liksom tidigare seminarier aktuella problem på personskaderättens område.
Seminariet fokuserar i år på lagarnas tillämpning. Uppmärksamheten riktas såväl mot domstolarnas praxis i personskademål som praxis i skaderegleringen, främst skadenämndernas ståndpunkter i aktuella tolkningsfrågor.

En PM med en djupare beskrivning av ämnena och presentation av de medverkande utsänds till varje deltagare efter anmälan.

Seminariet behandlar tre huvudområden:
Hanteringen av kundernas klagomål
Praxisutvecklingen i personskaderätten
Bedrägerier på personskadeområdet

Medverkande
Gunnar Olsson
(se ovan)
Henrik Lundin, jur. kand., centralpersonskadechef i Folksam
Johan Olsson, chef Kundombudsmannen If Skadeförsäkring
Stefan Rosell, advokat, Advokaterna Peyron, Helsingborg
Jan Sjödin, chef för enheten Finansiella tjänster i Finansinspektionen Katarina Söderqvist, personskadereglerare och gruppchef, LFAB
Kajsa Hallberg, kammarrättslagman, ordf. i Trafikskadenämnden
Urban Bergman, försäkringsjurist, LFAB 
Claes Caroli
, utredningschef i Trygg-Hansa

Moderator
Erland Strömbäck, f.d vVD i Folksam

Program
Registrering från 08.30

10.00
Seminariet öppnas

10.05
Hanteringen av kundernas klagomål
Inledning av chefen för Konsumenternas försäkringsbyrå Gunnar Olsson, som ställer tre konkreta frågor för diskussionen.
I panelen: Gunnar Olsson samt enhetschefen Jan Sjödin, Finansinspektionen, advokaten Stefan Rosell, Advokaterna Peyron, Helsingborg, personskadechefen Henrik Lundin, Folksam, kundombudsmannen Johan Olsson, If samt personskaderegleraren Katarina Söderqvist, LFAB.

12.00-13.30
Gemensam lunch

13.30-16.30
Praxisutvecklingen i personskaderätten
(avbrott 14.15 för bensträckare och 15.30 för kaffe)

Aktuella frågor angående kostnader, särskilda olägenheter samt ideell ersättning till efterlevande.
Skadekonsulenten Staffan Tellenbach, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, och försäkringsjuristen Marie Svendenius, Trafikskadenämnden.

Omprövning enligt 5:5 skadeståndslagen.
Under denna punkt diskuteras dels förutsättningarna för omprövning (främst rekvisitet väsentlig ändring), dels effekterna av de nya värdesäkringsreglerna på omprövningsfrågan. Erland Strömbäck redovisar och kommenterar lag och förarbeten. Kammarrättslagmannen Kajsa Hallberg, ordf. i Trafikskadenämnden, och försäkringsjuristen Urban Bergman, LFAB.

Sambandsbedömningen i dagens praxis. Vad är "arbetsoförmåga"?
Personskadechefen Henrik Ask, If, personskaderegleraren Yvonne Sjögren, Folksam, samt Stig Orustfjord, Försäkringskassan.

16.30-17.00
Bedrägerier på personskadeområdet
Aktuella fall och åtgärder från bolagens sida
Utredningschefen Claes Caroli, Trygg-Hansa


P
ris (exkl. moms): 3 200 kronor för SFF:s medlemmar,
3 700 kronor för övriga. (Är din arbetsgivare företagsmedlem får du 40% i rabatt). Seminarieavgiften faktureras. Seminarieavgiften inkluderar lunch, kaffe och dokumentation.

Bindande anmälan. Vid förhinder kan platsen kan överlåtas till en ersättare.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.