SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

REHABILITERINGSDAGARNA I SIMRISHAMN

SEMINARIUM

 

SMÄRTA

SMÄRTA NÅGOT ATT LEVA OCH ARBETA MED. AKTIV OCH DELAKTIG TROTS SMÄRTA. REHABILITERINGENS MÅLSÄTTNING.

Diagnostik, smärtanalys, behandling och r ehabilitering . Sociala och psykologiska faktorers betydelse för uppkomst och vidmakthållande av smärta. Smärtmekanismer vid fibr omyalgi. W hiplashr elaterad smär ta, uppkomst, diagnos och behandling . Sena psykologiska och kogniti va komplikationer. Akut och långvarig smärta. Str ess och smärta. Hjär nans plasticitet. Neur ofysiologiska faktor er. Smärtans epidemiologi och psykologi. Implikationer för tidiga r ehabiliteringsinsatser. Smärta och utbrändhet i arbetslivet.

 

TISDAG 1 JUNI

SEMINARIE

 1. REGISTRERING Kaffe
 2. INLEDNING

Svante Larsson

  1. VARFÖR UTVECKLAS LÃ…NGVARIGA RYGGBESVÄR? Steven Linton Professor i psykologi, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro Universitet. Leg. psykolog, Yrkesmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.
  2. 10,45 PAUS
 1. BEHOV OCH RESULTAT AV TIDIG KARTLÄGGNING OCH INTERVENTION. SAMORDNAD REHABILITERING FÖR ATT FÖREBYGGA LÃ…NGVARIG SMÄRTRELATERAD ARBETSOFÖRMÃ…GA. John Ektor-Andersen Med. Dr, specialistläkare i smärtlindring, verksamhetschef. Primärvården Skåne SV. Malmö Multidisciplinära Smärtmottagning. Elisabet Ingvarsson psykolog, kognitiv beteendeterapeut. Primärvården Skåne SV. Malmö Multidisciplinära Smärtmottagning.

12.00 LUNCH

 1. FIBROMYALGI. ORSAKER, SMÄRTMEKANISMER, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OCH REHABILITERING. Eva Kosek Med. Dr, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
 2. Eva Kosek, fortsättning.
 3. PAUS
 4. SMÄRTA OCH UTBRÄNDHET SOM SJUKSKRIVNINGSORSAK BLAND OFFENTLIGANSTÄLLD PERSONAL. KARTLÄGGNING, HELHETSBEDÖMNING OCH REHABILITERINGSINSATSER. Svante Larsson Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, chefsläkare RMS Simrishamn.

16.00 AVSLUTNING

19.00 MIDDAG På Glimmingehus

 

 

ONSDAG 2 JUNI

DAGARNA

08.30 SAMLING

 1. WHIPLASHRELATERADE BESVÄR I ETT BIO-PSYKO-SOCIALT PERSPEKTIV. Malin Lindh Med. Dr, docent, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin. Överläkare vid Nackskademottagningen, ArbetsrehabCentrum, Göteborg.
 2. PAUS
 3. Malin Lindh, fortsättning.
 4. MULTIDISCIPLINÄRT OCH INTERDISCIPLINÄRT TEAMARBETE. REHABILITERING VID LÃ…NGVARIG SMÄRTA. DIAGNOS, BEHANDLING OCH LIVSSTILS FÖRÄNDRING. Jan Biörklund Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin. Överläkare vid Rehab Centrum Lund-Orup, Smärtrehabenheten, Universitetssjukhuset i Lund.
12.00 LUNCH
13.00 MÄNNISKANS COPINGFÖRMÃ…GA VID STRESS OCH SMÄRTA - EN BESKRIVNING
AV SYMTOM OCH BEHANDLING UR ETT HOLISTISKT PESPEKTIV.
Per Hamid Ghatan Med. Dr, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Institutionen för
Klinisk Neurovetenskap, MR-Centrum, Karolinska Institutet.
14.00 Per Hamid Ghatan, fortsättning.
14.45 PAUS
16.00 PANELDISKUSSION OCH SAMMANFATTNING
17.00 AVSLUTNING
 

INFORMATION

TID: 1 och 2 juni 2004

PLATS: Simrishamn Österlen

AVGIFT: 3800 exkl moms. Priset inkluderar lunch, kaffe & förfriskningar under seminariedagarna samt dokumentation.

ANMÄLAN: Senaste anmälningsdag 10 maj 2004. Vid ev avbokning före 15 maj debiteras 350 kronor och efter 15 maj debiteras 50% av avgiften.

ARRANGÖR: Svensk Rehabilitering och RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn.

MER INFORMATION: Eva Cimmerholm på tel 0414-412404, eller eva.cimmerholm@rms.se

ANMÄLAS SKICKAS TILL: RMS Simrishamn, Simrisvägen 3, 272 33 Simrishamn ELLER FAXAS PÃ…: 0414 - 412402 När anmälan kommit in skickar vi faktura och bekräftelse tillsamman med ev ytterligare infor mation.

ANMÄLAN

EFTERNAMN ____________________________________________ FÖRNAMN ___________________________________ ARBETSPLATS/ORGANISATION/FÖRETAG _________________________________________________________________ ADRESS _______________________________ POSTNUMMER OCH ORT________________________________________ TEL. DAGTID _____________________ FAX ___________________ E-POST ______________________________________

ÖNSKAR DELTA I MIDDAG PÃ… GLIMMINGEHUS DEN 1 JUNI. PRIS 550 KRONOR MIDDAGEN ÖNSKAS PÃ… SEPARAT FAKTURA FAKTURAADRESS OM ANNAN ÄN OVAN ________________________________________________________________

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.