SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Whiplashdiagnostik

Inbjudan till en dag kring Whiplashkommissionens färska rapport.

Whiplashskador är ett kontroversiellt ämne, inte bara på grund av att de drabbade kan uppleva en brist på förståelse, utan även för den komplexa och svårförståeliga symtomatologin. Svensk Förening för Ortopedisk Medicin är en av de läkarorganisationer som verkar för att komma denna symtomatologi diagnostiskt på spåren.

Whiplashkommissionens rapport beskriver dagsläget och kan rekvireras gratis från www.whiplashkommissionen.org eller beställas från Försäkringsförbundet Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm mot postavgift efter den 26 maj.

Plats

Svenska Läkaresällskapet Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

(För vägbeskrivning se www.svls.se)

Tider

Fredagen den 3 juni

0930 Fika

1000 Whiplashkommissionen

1130 Lunch

1230 Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)

1400 Fika

1430 Svensk Förening för Ortopedisk Medicin (SFOM) och Sektion för Ortopedisk Manuell Terapi (OMT-sektionen) inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR)

1600 Slut

Anmälan

Anmälan sker genom inbetalning av 1000:- till SFOM (Kassmästare Carl-Lennart Gustavsson) postgiro 673464-4 före den 1 juni. Bekräftelsen är ditt deltagarbevis. Det ingår två fika och lunch. Information Helena Präst, Öster Munga 2, 725 94 Västerås, 070-733 26 51,

Välkomna

Ulf Måwe, Ordförande Svensk Förening för Ortopedisk Medicin SFOM
 

Välkommen till en genomgång var beprövad erfarenhet och vetenskap står idag och var frontlinjen finns när det gäller diagnostik av Whiplashrelaterad skada!

Vad Whiplashkommissionen vill med sin rapport.
Ingvar Carlsson Whiplashkommissionens ordförande.

Hur diagnostiseras en whiplashskada lege artis?
Björn Rydevik professor i ortopedi, Göteborg och ordf. i  Svenska Läkaresällskapets och Whiplashkommissionens medicinska expert grupp kring diagnostik.

Med vad kan röntgen och  MR bidra med  diagnostiskt?
Jostein Kråkenes, Seksjonsoverlege, Nevroradiologisk seksjon, Haukeland Universitetessykehus.

Är  kontinuitet hos en egen fast kunnig specialist i allmänmedicin  nyckeln till bättre diagnostik?
Jonas Sjögreen specialist i allmänmedicin f.d. ordf. Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)

Erfarenheter av fasta allmänmedicinska diagnostiska rutiner vid en vårdcentral där landsvägarna passerar förbi.
Annika Ljungh specialist allmänmedicin på glesbygdsvårdcentral vid huvudvägen mellan Mälardalen –Härjedalen .Ledamot av Svensk Förening för Allmänmedicin.

Forskning kring fasettledsrelaterad smärta efter WAD – är bot på väg?
Leif Måwe  Specialist i smärta, anesteisologi och allmänmedicin. Forskare vid Rikshospitalet Oslo. Diplomerad lärare i Svensk Förening för Ortopedisk Medicin.

Whiplashrelaterade  skador – Sjukgymnastiska aspekter på anamnes, undersökning och behandling.
Ragnar Faleij sjukgymnast, specialist i OMT. Ordförande för Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi/Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

Ortopedmedicinskt status tre veckor efter trafikolycksfall. Kliniska bild. 1997-2000 uppföljdes cirka c:a 600 personer som anmält trafikolycksfall och smärtproblem från halsryggen efter whiplashvåld.
Ingemar Söderlund ortoped medicinsk diplomerad. Huvudlärare inom Svensk Förening för Ortopedisk Medicin (SFOM) specialist i internmedicin och företagshälsovård. Helsingborg

Praktisk klinisk manuell undersökning av en individ utsatt för whiplashvåld
Bo Christer Bertilson doktorand vid Karolinska Institutet, Centrum för Allmänmedicin Institutionen för Klinisk Vetenskap. Med lic. Specialist i Allmänmedicin. Ledamot av Svensk Förening för Ortopedisk medicin.

Ett samarbete mellan

Whiplashkommissionen  och Svenska Läkarsällskapets och Whiplashkommissionens medicinska expertgrupp kring diagnostik
Ingvar Carlsson samt Björn Rydevik, ordförande i respektive organisation

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) och Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi (OMT-sektionen) inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR)
Johan Berglund och Ragnar Faleij, ordförande i respektive organisation

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.