SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Konkurrens

"Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren att brygga ett starkt öl. Ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha."

Citatet är hämtat från den brittiske ekonomen Adam Smiths berömda bok "The Wealth of Nations", utgiven år 1776 (Källa: Konkurrensverket.)

Konkurrensen förutsätter flera aktörer inom en marknad.

Inom försäkringsbranschen har vi under hela förra seklet sett en koncentration av antalet företag. Inget försäkringsbolag har försvunnit från marknaden genom utslagning eller konkurs. koncentrationen har skett genom fusioner och samgåenden.

Idag finns endast ett fåtal företag kvar. I kombination med ett allt mer ökande branschsamarbete, kan man säga att denna koncentration lett till en oligopolmarknad. Oligopol innebär att ett fåtal aktörer antingen dominerar en marknad eller i sig utgör hela marknaden.

Vid oligopolsituationer ställs stora krav på myndigheter att bevaka och befrämja konkurrensen. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.