SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Konsumenternas försäkringsbyrå


Texten nedan är hämtad från Försäkringsanställdas Förbund (FF), som organiserar de anställda inom Försäkringskassan och Folksam.

Här kan du läsa hela texten

Länk till KFB


Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB) är en självständig rådgivningsbyrå som utan avgift hjälper och vägleder i olika försäkringsärenden. Den är ett komplement till de vanliga kontaktvägarna mellan konsumenten och försäkringsbolagen. Huvudmän är Finansinspektionen, Konsumentverket och Försäkringsförbundet.

Under 1996 tog byrån emot drygt 12.000 rådgivningssamtal i försäkringsfrågor.

KFB konstaterar att det finns ett stort behov av opartisk rådgivning i försäkringsfrågor. Rådgivningssamtalen har genom åren blivit mer komplicerade och tidskrävande. Det gäller både vid köp av försäkring och skadetillfällen.

Själva bemötandet som kunderna får från försäkringsbolag är den vanligaste missnöjesgrunden.

Nya produkter och nya aktörer på försäkringsmarknaden gör det mycket svårare för kunden att överblicka utbud och bästa lösningen. Nästan alla behöver hjälp för att kunna dra nytta av den ökade konkurrensens fördelar som lägre pris, större valmöjligheter och bättre service.

Jämföra, värdera och anpassa önskemål för det viktiga försäkringsskyddet krävs många gånger kvalificerad och opartisk rådgivning.

KBK:s erfarenhet är att priset på försäkringsprodukten inte spelar lika framträdande roll som tidigare. Försäkringarnas innehåll och service har fått större betydelse hos kunderna. Ett bra reseskydd i hemförsäkringen eller närheten till rådgivning kan vara det som avgör valet av försäkring.

Försäkringstagarna har ofta svårt att skaffa en överblick över alla alternativ. Bonus-överföringar, rabatter, bilklassning, och försäkringsundantag skapar ofta svårigheter för kunden.

Dålig kunskap om samhällets grundskydd är vanligt och det ger då svårigheter att bedöma behovet och omfattningen av eventuell privat försäkringskomplettering.

Hur förhåller sig konsolidering och återbäring till varandra? Vilket efterlevandeskydd bör jag välja? Vad blir den reella kapitalavkastningen och vad får mina försäkringar för skatte- och arvseffekt? Möjligheten till förtidskapital och rätten till återköp av avtalspensionsförsäkring?

Här nämns bara några områden där rådgivningsbehovet ökat markant. Utvecklingen på försäkringsmarknaden går mot ett tillstånd där kunden kräver mer och mer kvalificerad rådgivning än tidigare.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.