SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Etik- och ansvarsfrågor

Så här skriver ÖF (Svenska överläkarföreningen) om etik och ansvar

Läkaren skall alltid tillvarata patientens intressen i första hand.

  • Svenska överläkarföreningen anser att detta skall ske med hänsyn tagen till landets lagar och regler om dessa står i överensstämmelse med de etiska reglerna för läkare. Läkaren skall för patienten alltid i första hand kunna uppfattas som en medicinsk rådgivare och medmänniska och inte som en myndighetsperson. Det hindrar inte att läkare i vissa sammanhang också har ett myndighetsansvar.

Prioritering i sjukvården får endast ske på medicinska grunder.

  • Svenska överläkarföreningen anser att samhällets resurser alltid måste prioriteras så att en värdig och human sjukvård kan upprätthållas. När läkare medverkar i övergripande prioriteringar inom hälso- och sjukvården, skall sjukdomars och symtoms allvarlighet på kort och lång sikt viktad mot behandlingseffektivitet vara avgörande för prioriteringarna.

Samtidigt måste sjukvården alltid kunna erbjuda en så god vård som möjligt för kroniskt sjuka människor och en effektiv palliativ vård för dem som behöver det. Kostnadseffektivitet är viktig men av underordnad betydelse i förhållande till vad som ovan nämnts.

  • Svenska överläkarföreningen anser att läkaren vid omhändertagandet av den enskilde patienten alltid måste garanteras autonomi i sitt medicinska handlande.
  • Svenska överläkarföreningen anser att läkaren har rätt att respekteras för sin integritet när hon/han för sin patient handlar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, där målet är att bota, lindra och trösta men inte skada.

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.