SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Förteckning över Försäkringsläkare

Förteckning över försäkringsbolags, försäkringskassors, förvaltningsdomstolars och olika nämnders medicinskt sakkunniga. Dessutom ett urval av domar från främst Stockholms Tingsrätt 

Förklaring:

Domstol: Justitiedepartementet har förordnat sakkunniga i medicinska frågor till Förvaltningsdomstolarna, Länsrätter, 
Kammarrätter och Regeringsrätt, Ju2000/5732 t o m 021231.

Tabellverk: "Gradering av medicinsk invaliditet- 1996". P = Projektgrupp K = Specialister som konsulterats under arbetets gång

Modell: Använder sig FK frekvent utav, finns ingen vetenskaplig bevisning, artikel i Läkartidningen, vol 80, nr 36 sid 3186-9, 1983, 

Nämnder: VN = Vetenskapliga nämnden, PSF = Personskadeförsäkringen TSN = Trafikskadenämnden TFF = Trafikförsäkringsföreningen

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) är begreppet läkare en yrkesskyddad titel, som  
förbehålles yrkesutövare, vilka står under samhällets tillsyn. För att stå under Socialstyrelsens tillsyn krävs att det föreligger en patient-läkarrelation

Bolagens läkare gör sina bedömningar enbart på skriftliga handlingar. Dessa står därför inte under Socialstyrelsens tillsyn. Det innebär 
att det står bolagens läkare fritt att framföra sina synpunkter hur denne vill. Innehållet kan inte underställas Socialstyrelsen eller andra 
myndigheters prövning. Den ende som har ansvar för bolagsläkarnas synpunkter är försäkringsbolagets verkställande direktör.

Beträffande domar: I i rubriken Mål-nr finns en * efter en del Mål-nr. Det betyder att fler medicinska rådgivare från FB är inkallade 
som medicinska vittnen till rätten. Om du ser en * i ett mål som du vill se närmare på, så leta efter Mål-numret med * i Autofiltret, klicka 
där, då framkommer samtliga medicinska vittnen i just den domen

Förteckning över Försäkringsläkare

Om du vill använda webbsidan interaktivt måste du ha Microsoft® Internet Explorer 4.01 eller senare, samt Microsoft Office Web Components. Gå till Microsoft Office webbplats om du vill ha mer information.

Efternamn Förnamn Anställd Specialitet FK FK-läkare Ort mm FB-läkares titel FB Förv-domstol Tabellverk Modell Nämnd Avd Mål-nr Datum Tingsrätter Hovrätter HD År efter olyckan Ålder vid olyckan Saken Utgång Argument Kärandes beh läkare Argument FB medicinska rådgivare Kommentarer om domar Domare Svarandes ombud Övrigt
Adolphson Per Danderyds sjh Ortoped   Överläkare Länsförs                                       * Anger i personskade-
Adolphson Per Danderyds sjh Ortoped   Överläkare Trygg-Hansa                                        
Adriansson Magnus   Försäkringsläkare Kalmar Kalmar                                          
Ahl Thorbjörn Danderyds sjh Ortoped   Överläkare Trygg-Hansa         2 T 2-434-97* 2000-12-12 Stockholms     7 50 Ryggskada efter olycksfall i hemmet Bifall Diskdegeneration uppkommer vid trauma eller * Traumatiska diskbråck är väldigt ovanliga. Det krävs Icke medicinska vittnens uppgifter vägde tungt. Df var B Söderberg M Ålander E Hesslow Anne Nordin  
Ahlinder Peter   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Ahlner Bo Danderyds sjh Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare, Hörselproblem 2 tim/månad                                          
Ahnell Lars-Göran   Försäkringsläkare Halland Falkenberg                                          
Ahrén Monika   Försäkringsläkare Stockholms Sundbyberg/Solna Mån +fredag c:a 9 tim/vecka +                                          
Alm Gunnar   Försäkringsläkare Kalmar Västervik                                          
Alm Jan Huddinge sjh Försäkringsläkare Stockholms Sollentuna. 8 tim/månad.                                          
Alm Per-Olof   Försäkringsläkare Västmanland Västerås                                          
Ambjörn Marianne   Försäkringsläkare Västra Götaland Mölnlycke/Partille                                          
Andén Ulf   Försäkringsläkare Västra Götaland Arkaden                                          
Andersson Bo   Försäkringsläkare Västra Götaland Vänersborg                                          
Andersson Dan   Försäkringsläkare Örebro                                            
Andersson Ingemar   Försäkringsläkare Skåne                                            
Andersson Karin   Försäkringsöverläkare Skåne Kristianstad                                          
Andersson Per-Anders   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Andersson Per-Åke   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Andersson Per-Åke   Försäkringsläkare Värmland Områdeskontor Söder                                          
Andreasson Billy   Försäkringsläkare Västra Götaland Åmål                                          
Andreasson Dan   Försäkringsläkare Gävleborg Hudiksvall. Allmänmedicin. 24 Tim/v. Yrkesskade-                                          
Angerbjörn Thomas   Försäkringsläkare Örebro                                            
Annebäck Bengt Hälsonätet Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Psykiatri. Cirka 16 tim/månad                                          
Arcini Ohlsson Gusse   Försäkringsläkare Kalmar Oskarshamn                                          
Areskog Christian   Försäkringsläkare Kalmar Västervik                                          
Argus Kent   Försäkringsläkare Kalmar Kalmar                                          
Arner Stefan Karolinska sjh Anestesiolog     Trygg-Hansa         2 T 2-1095-97* 1999-04-26 Stockholms     8 40 Nackskada Avslag Ingen rimligt konkurrerande faktor. Diskbråck Besvären är av degenerativ artik. Tidigare cer- Svarandes läkare är fler och erfarna sakkunnigläkare B Söderberg C Walldén G Larnefeldt L Palmgren,  Inger Asker  
Arfwidsson Lena   Försäkringsöverläkare Malmöhus                                            
Askergren Alf   Yrkesmedicin   Docent AFA                                        
Asplund Ragnar   Försäkringsläkare Jämtland Strömsund                                          
Augustsson Bengt   Försäkringsläkare Halland Halmstad                                          
Axelsson Uno   Försäkringsläkare Stockholms Försäkringsläkares konsult. Ögonsjukdomar.                                          
Backgård Stefan   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Barregård Lars Sahlgrenska G-borg Yrkes- o miljömed.       Förordnad av Ju                                      
Bartfay Gabriel   Försäkringsläkare Västmanland Västerås                                          
Bartholdsson Erik   Försäkringsläkare Västra Götaland Borås Vik                                          
Bauer Henrik Karolinska sjh Ortoped   Överläkare Professor AFA                                        
Beertema Jacomina Sundsvalls sjh Ortoped     If           T 8-1287-98*   Stockholms               Blodkärl, ligament och muskler är bindvävsvävnader       I vittnesmål T 8-1287-98
Beertema Jacomina Sundsvalls sjh Ortoped     If           T 4-6554-99* 2001-02-14 Stockholms               * De som utvecklar kroniska besvär, har med nödvän-        
Beertema Jacomina Sundsvalls sjh Ortoped     If             2002-03-29   Svea             Degenerativa besvär är mycket vanliga hos 40-       I Svea Hovrätt 2002-03-
Bengtsson Karin   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Benktson Anders   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Berg Mauritz   Försäkringsläkare Blekinge Anställd 4 Tim/vecka                                          
Berggren Peter   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Bergholtz Lars Univ sjh Linköping Audiolog   Överläkare Docent Folksam Förordnad av Ju         T 6-14296-99                            
Bergholtz Lars Univ sjh Linköping Audiolog   Överläkare Docent Folksam Förordnad av Ju         T 8-4249-99                            
Bergkvist Gert   Försäkringsläkare Gävleborg Ljusdal. Allmänmedicin. 8 Tim/v.                                          
Bergman Kristin   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P       T 11853-99* 2001-06-14 Stockholms                       Försäkringsläkarnas
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare     Skandia   P     3 T 6619-99* 2000-06-13 Stockholms     4 54 Samband whiplashskada Avslag Besvären stämmer med nackskada. Det kan Nackbesvär kan ha många orsaker. Fel att utgå Antal läkare för bolaget synes ha vägts in då deras M Pavón G Lavett P Jansson Kjell Bastling  
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare     If   P       T 8-1287-98*   Stockholms               * Lindriga nackbesvär under en tid om inemot ett år        
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P       T 12475-98*   Stockholms               (Nack)besvär efter en olycka kan uppkomma upp till        
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare     Skandia   P     6 T 6-676-97 * 1999-07-02 Stockholms     9 20 Whiplashskada efter trafikolycka Bifall Behandling med akupunktur nödvändig Det är inte medicinskt motiverat med akupunktur Målet handlar mycket om skälig ersättning för omskol- A Kinberg G Anér M Wikstrand Jörgen Pettersson  
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P