Sakkunnigläkare

FÖRTECKNING ÖVER FÖRSÄKRINGSBOLAGS, FÖRSÄKRINGSKASSORS, FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS, 2003-01-06
OLIKA NÄMNDERS MEDICINSKT SAKKUNNIGA.  ETT URVAL AV DOMAR, FRÄMST FRÅN STOCKHOLMS TINGSRÄTT.
Domstol: Justitiedepartementet har förordnat sakkunniga i medicinska frågor till Förv domstolarna, Länsrätter, Kammarrätter och Regeringsrätt, Ju2000/5732 t o m 021231.
Tabellverk: "Gradering av medicinsk invaliditet- 1996".  P = Projektgrupp K = Specialister som konsulterats under arbetets gång
Modell: Använder sig FK frekvent utav, finns ingen vetenskaplig bevisning, artikel i Läkartidningen, vol 80, nr 36 sid 3186-9, 1983,  
Nämnder: VN = Vetenskapliga nämnden, PSF = Personskadeförsäkringen TSN = Trafikskadenämnden TFF = Trafikförsäkringsföreningen 
Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) är begreppet läkare en yrkesskyddad titel, som  förbehålles yrkesutövare, vilka står under samhällets 
tillsyn. För att stå under Socialstyrelsens tillsyn krävs att det föreligger en patient-läkarrelation.
Bolagens läkare gör sina bedömningar enbart på skriftliga handlingar. Dessa står därför inte under Socialstyrelsens tillsyn. Det innebär att det står bolagens läkare fritt att framföra  
sina synpunkter hur denne vill. Innehållet kan inte underställas Socialstyrelsen eller andra myndigheters prövning. Den ende som har ansvar för bolagsläkarnas synpunkter är  
försäkringsbolagets verkställande direktör.
Instr. om autofilter:
Efternamn Förnamn Anställd Specialitet FK FK-läkare Ort m m + FB-läkares titel FB Förv.-domstol Tabellverk Modell Nämnd Avd. Mål-nr. Datum Tingsrätter Hovrätter HD År efter olyckan Ålder vid olyckan Saken Utgång Argument Kärandes beh läkare Argument FB medicinska rådgivare Kommentarer om domar Domare Svarandes ombud Övrigt
Adolphson Per Danderyds sjh Ortoped   Överläkare Länsförs                                       * Anger i personskade-
Adolphson Per Danderyds sjh Ortoped   Överläkare Trygg-Hansa                                        
Adriansson Magnus   Försäkringsläkare Kalmar Kalmar                                          
Ahl Thorbjörn Danderyds sjh Ortoped   Överläkare Trygg-Hansa         2 T 2-434-97* 2000-12-12 Stockholms     7 50 Ryggskada efter olycksfall i hemmet Bifall Diskdegeneration uppkommer vid trauma eller * Traumatiska diskbråck är väldigt ovanliga. Det krävs  Icke medicinska vittnens uppgifter vägde tungt. Df var B Söderberg M Ålander E Hesslow Anne Nordin  
Ahlinder Peter   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Ahlner Bo Danderyds sjh Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare, Hörselproblem 2 tim/månad                                          
Ahnell Lars-Göran   Försäkringsläkare Halland Falkenberg                                          
Ahrén Monika   Försäkringsläkare Stockholms Sundbyberg/Solna Mån +fredag c:a 9 tim/vecka +                                          
Alm Gunnar   Försäkringsläkare Kalmar Västervik                                          
Alm Jan Huddinge sjukhus Försäkringsläkare Stockholms Sollentuna. 8 tim/månad.                                          
Alm Per-Olof   Försäkringsläkare Västmanland Västerås                                          
Ambjörn Marianne   Försäkringsläkare Västra Götaland Mölnlycke/Partille                                          
Andén Ulf   Försäkringsläkare Västra Götaland Arkaden                                          
Andersson Bo   Försäkringsläkare Västra Götaland Vänersborg                                          
Andersson  Dan   Försäkringsläkare Örebro                                            
Andersson Ingemar   Försäkringsläkare Skåne                                            
Andersson Karin   Försäkringsöverläkare Skåne Kristianstad                                          
Andersson  Per-Anders   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Andersson Per-Åke   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Andersson Per-Åke   Försäkringsläkare Värmland Områdeskontor Söder                                          
Andreasson Billy   Försäkringsläkare Västra Götaland Åmål                                          
Andreasson Dan   Försäkringsläkare Gävleborg Hudiksvall. Allmänmedicin. 24 Tim/v. Yrkesskade-                                          
Angerbjörn Thomas   Försäkringsläkare Örebro                                            
Annebäck Bengt Hälsonätet Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Psykiatri. Cirka 16 tim/månad                                          
Arcini Ohlsson Gusse   Försäkringsläkare Kalmar Oskarshamn                                          
Areskog Christian   Försäkringsläkare Kalmar Västervik                                          
Argus Kent   Försäkringsläkare Kalmar Kalmar                                          
Arner Stefan Karolinska sjh Anestesiolog     Trygg-Hansa         2 T 2-1095-97* 1999-04-26 Stockholms     8 40 Nackskada Avslag Ingen rimligt konkurrerande faktor. Diskbråck Besvären är av degenerativ artik. Tidigare cer- Svarandes läkare är fler och erfarna sakkunnigläkare B Söderberg C Walldén G Larnefeldt L Palmgren,  Inger Asker  
Arfwidsson Lena   Försäkringsöverläkare Malmöhus                                            
Askergren Alf   Yrkesmedicin   Docent AFA                                        
Asplund Ragnar   Försäkringsläkare Jämtland Strömsund                                          
Augustsson Bengt   Försäkringsläkare Halland Halmstad                                          
Axelsson Uno - Försäkringsläkare Stockholms Försäkringsläkares konsult. Ögonsjukdomar.                                          
Backgård Stefan   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Barregård Lars Sahlgrenska G-borg Yrkes- o miljömed.       Förordnad av Ju                                      
Bartfay Gabriel   Försäkringsläkare Västmanland Västerås                                          
Bartholdsson Erik   Försäkringsläkare Västra Götaland Borås Vik                                          
Bauer Henrik Karolinska sjh Ortoped   Överläkare Professor AFA                                        
Beertema Jacomina Sundsvalls sjh Ortoped     If           T 8-1287-98*   Stockholms               Blodkärl, ligament och muskler är bindvävsvävnader       I vittnesmål T 8-1287-98 
Beertema Jacomina Sundsvalls sjh Ortoped     If           T 4-6554-99* 2001-02-14 Stockholms               * De som utvecklar kroniska besvär, har med nödvän-        
Beertema Jacomina Sundsvalls sjh Ortoped     If             2002-03-29   Svea             Degenerativa besvär är mycket vanliga hos 40-       I Svea Hovrätt 2002-03-
Bengtsson Karin   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Benktson Anders   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Berg Mauritz   Försäkringsläkare Blekinge Anställd 4 Tim/vecka                                          
Berggren Peter   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Bergholtz Lars Univ sjh Linköping Audiolog   Överläkare Docent Folksam Förordnad av Ju         T 6-14296-99                            
Bergholtz Lars Univ sjh Linköping Audiolog   Överläkare Docent Folksam Förordnad av Ju         T 8-4249-99                            
Bergkvist Gert   Försäkringsläkare Gävleborg Ljusdal. Allmänmedicin. 8 Tim/v.                                          
Bergman Kristin   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P       T 11853-99* 2001-06-14 Stockholms                       Försäkringsläkarnas 
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare     Skandia   P     3 T 6619-99* 2000-06-13 Stockholms     4 54 Samband whiplashskada Avslag Besvären stämmer med nackskada. Det kan Nackbesvär kan ha många orsaker. Fel att utgå  Antal läkare för bolaget synes ha vägts in då deras  M Pavón G Lavett P Jansson Kjell Bastling  
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare     If   P       T 8-1287-98*   Stockholms               * Lindriga nackbesvär under en tid om inemot ett år         
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P       T 12475-98*   Stockholms               (Nack)besvär efter en olycka kan uppkomma upp till        
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare     Skandia   P     6 T 6-676-97 * 1999-07-02 Stockholms     9 20 Whiplashskada efter trafikolycka Bifall Behandling med akupunktur nödvändig Det är inte medicinskt motiverat med akupunktur  Målet handlar mycket om skälig ersättning för omskol- A Kinberg G Anér M Wikstrand Jörgen Pettersson  
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P       T 9-257-97* 1998-10-16 Stockholms               * Den vävnadsskada som en skada ådrog sig för mer         
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P       T 9-601-96* 1998-10-16 Stockholms               * Den vävnadsskada som en skada ådrog sig för mer         
Bergman Lorentz Volvia Försäkringsläkare         P       T 1151-01     Svea             När besvär har förekommit vid och funnits de första        
Bergstedt Birgit   Försäkringsläkare Dalarna Malung/Vansbro                                          
Bergström Eva   Försäkringsläkare Gävleborg Hudiksvall. Allmänmedicin. 10 Tim/v.                                          
Berne Gullevi   Försäkringsläkare Skåne                                            
Berthelsen Knud   Försäkringsläkare Jämtland Krokom                                          
Bertilson Bo C Torvallakliniken Haninge Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Smärtproblem 4 tim/vecka                                          
Bjurman Åke   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Björklund Lars-Åke   Försäkringsläkare Gävleborg Söderhamn. Psykiatri. 4 Tim/v. Yrkesskadeen-                                          
Björkman Lars   Försäkringsläkare Västra Götaland Mark Vik                                          
Blennow Göran   Försäkringsöverläkare Riksförsäkringsv Specialitet: Allmän psykiater                                          
Blomberg Jan-Olof   Försäkringsläkare Dalarna Borlänge/Gagnef/Säter                                          
Blomquist Curt   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Bodin Rolf   Försäkringsläkare Södermanland Katrineholm                                          
Boija Anders   Försäkringsläkare Södermanland Nyköping                                          
Book Bo   Försäkringsläkare Skåne                                            
Borg Kristian Huddinge sjh Rehab med   Chefsöverläkare Docent Rehab klin AFA                                        
Borg Kristian Huddinge sjh Rehab med   Chefsöverläkare Docent Rehab klin Skandia         3 T 6619-99* 2000-06-13 Stockholms     4 54 Samband whiplashskada Avslag Besvären stämmer med nackskada. Det kan Nackbesvär kan ha många orsaker. Fel att utgå  Antal läkare för bolaget synes ha vägts in då deras  M Pavón G Lavett P Jansson Kjell Bastling  
Borglund Gunnar   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Boss Kenneth   Försäkringsläkare Västra Götaland Skövde/ Mariestad                                          
Brandström Hans   Försäkringsöverläkare Gotland Allmän medicin, 4 tim/vecka                                          
Brewitz Hans   Försäkringsläkare Gävleborg Gävle. Allmänmedicin, psykiatri,  4 Tim/v                                          
Brinkborg Anders   Försäkringsläkare Gotland Psykiatri, 8 tim/vecka                                          
Brismar Bo Huddinge sjh Kirurgi allmän   Divisionschef Professor allm kirurgi Folksam   K                                   I brev från Folksam med
Broberg Ulla - Försäkringsläkare Stockholms Södermalm. Mån 0830-1600.                                          
Brosjö  Otte Karolinska sjh Ortoped   Överläkare Docent, Sophia rehab AFA                                       Ordförande för Försäk-
Brosjö Otte Karolinska sjh Ortoped   Överläkare Docent, Sophia rehab Skandia         3 T 6619-99* 2000-06-13 Stockholms     4 54 Samband whiplashskada Avslag Besvären stämmer med nackskada. Det kan Nackbesvär kan ha många orsaker. Fel att utgå  Antal läkare för bolaget synes ha vägts in då deras  M Pavón G Lavett P Jansson Kjell Bastling  
Broström Lars-Åke Nacka Närsjukhus Ortoped   Tjl fr Umeå Univ utan lön t ålderspension If   P       T 4-6554-99* 2001-02-14 Stockholms               * De som utvecklar kroniska besvär, har med nödvän-        
Broström Lars-Åke Nacka Närsjukhus Ortoped   Tjl fr Umeå Univ utan lön t ålderspension Wasa   P     10 T 10-368-98* 2000-07-03 Stockholms     10 42 Nackskada efter trafikolycka Avslag Det föreligger orsakssamband Andra tänkbara förklaringar. Df har enligt medicinska handlingar inte nämnt nack- A Almqvist N Sahlström Lars Kock Jalvemyr Kjell Bastling  
Broström Lars-Åke Nacka Närsjukhus Ortoped   Tjl fr Umeå Univ utan lön t ålderspension Folksam   P     4 T 1520-97* 2000-01-14 Stockholms     8 35 Nackskada trafikolycka Avslag Neuropsykologiska test som är relaterade Samstämmig och med eftertryck avvisat samband Kärande sökte inte vård omedelbart förrän efter två  M Åkerdahl L Borg M Wikstrand Kaj Bastling  
Broström Lars-Åke Nacka Närsjukhus Ortoped   Tjl fr Umeå Univ utan lön t ålderspension If Skadeförs   P     2 T 2-906-95* 2000-12-11 Stockholms     13 35 Diskbråck i nacke efter trafikolycka Avslag Sällsynt att trauma ger upphov till diskbråck. Sällsynt att symptomgivande diskbråck uppkommer Vittnena eniga om att trauma är osannolik orsak till  C Walldén M Ålander E Hesslow M Trogisch J Pettersson  
Brudin Ann-Marie   Försäkringsläkare Kalmar Kalmar                                          
Bruze Magnus   Försäkringsläkare Skåne                                            
Bucht Gösta   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Bylander Birger   Försäkringsläkare Skåne                                            
Bäckman Lars   Försäkringsläkare Halland Kungsbacka                                          
Bäckström Tommy   Försäkringsläkare Gävleborg Bollnäs. Allmänmedicin, företagshälsovård 8 Tim/v                                          
Cederberg Kerstin   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Cederholm Jan   Försäkringsläkare Uppsala                                            
Cederlund Håkan   Försäkringsläkare Skåne                                            
Collert Sven Pensionerad       Länsförs Wasa         8 T 197-99* 2000-06-08 Stockholms     8 25 Nackskada efter trafikolycka Bifall Typiska besvär, Belastningsskador ger  * Besvären skall gå över i kronisk fas utan symptom-  Besvär har förekommit hela tiden, även om käranden  A-B Jansson A Detthoff A Nystedt Ulf Lundberg Som sakkunnigläkare 
Collert Sven Pensionerad       Länsförs Wasa         4 T 4-11792-98* 1999-11-30 Stockholms     5 37 Trafikolycka med smärta i nacken. Senare  Avslag Hög medicinsk invaliditet är accepterad Stor bestämdhet. Långt besvärsfritt intervall. Psykisk 25 % invaliditet fastställdes, vilket bolaget accepterat. M Åkerdahl T Melin R Wahlfrid Kjell Bastling  
Collert Sven Pensionerad       Länsförs         3 T 1377-97 1999-10-15 Stockholms     -   Höjt ersättningsbelopp Avslag     Ej höjning av ersättning Göran Larnefeldt Saknas  
Collert Sven Pensionerad       Länsförs Wasa         4 T 4-1205-97 1999-12-21 Stockholms     18 24 Whiplashskada åsatt 15 %. Yrkande om  Avslag   Kognitiva besvär. Kroniskt tillstånd Inga förändringar av mjukdelsskador efter ett år Förlorar objektivitet om man träffar den skadade.  R Wahlfrid Magnus Holm  
Collert Sven Pensionerad       Länsförs Wasa         8 T 8-1199-97* 1999-06-28 Stockholms     9 47 Whiplashskada efter trafikolycka Avslag Olyckan och symptomen typiska för whiplash- För långt tidsintervall. Åldersbetingade besvär. Det Betydande osäkerhet om den skadade hade smärtor G Lundin A-B Jansson A Holmgren Magnus Holm  
Collert Sven Pensionerad       Livförs Wasa         6 T 6-250-97 1999-10-01 Stockholms     6 24 Nackskada vid trafikolycka Avslag Besvären kan tydligt kopplas till olyckan Ganska lindrigt trauma. Fritt intervall. Symptombilden Bevisunderlaget för tunt. En tunn dom. L Carbell A Davidsson C Brismar Ragnar Johansson  
Collert Sven Pensionerad       Länsförs           T 347-97* 1999-11-01 Eksjö               Röntgenologiska förändringar kan förekomma även         
Conradi Patrik Norrtälje sjh Ortoped   Överläkare Kir klin             T 1-1465-00* 2001-04-11 Stockholms               Om df haft besvär (..av nacke eller axelskada ..) är        Verksam som sakkunnig
Conradi Patrik Norrtälje sjh Ortoped   Överläkare Kir klin Wasa         6 T 12634-99 2000-12-22 Stockholms     5 47 Olycksfall som givit hel förtidspension Avslag   Olyckan 1995 har förorsakat en nedsättning av  Enligt rekvisiten för ersättning skall utgå skall hel för- Charlote Björklund Ragnar Johansson  
Conradi Patrik Norrtälje sjh Ortoped   Överläkare Kir klin Länsförs Wasa         4 T 14987-98* 1999-10-15 Stockholms     8 31 Nackskada efter trafikolycka Bifall Några års latenstid helt naturligt. Den skadade Latenstiden för lång. Degenerativa förändringar  Inga konkurrerande faktorer kan förklara besvären. M Åkerdahl J Öhman M Arnholm Solveig Persson  
Conradi Patrik Norrtälje sjh Ortoped   Överläkare Kir klin Wasa         10 T 10-368-98* 2000-07-03 Stockholms     10 42 Nackskada efter trafikolycka Avslag Det föreligger orsakssamband Andra tänkbara förklaringar. Df har enligt medicinska handlingar inte nämnt nack- A Almqvist N Sahlström Lars Kock Jalvemyr Kjell Bastling  
Conradi Patrik Norrtälje sjh Ortoped   Överläkare Kir klin Länsförs Wasa         8 T 8-1199-97* 1999-06-28 Stockholms     9 47 Whiplashskada efter trafikolycka Avslag Olyckan och symptomen typiska för whiplash- För långt tidsintervall. Åldersbetingade besvär. Det Betydande osäkerhet om den skadade hade smärtor G Lundin A-B Jansson A Holmgren Magnus Holm  
Conradi Patrik Norrtälje sjh Ortoped   Överläkare Kir klin Wasa Sak         10 T 10-791-97* 2000-01-28 Stockholms     4 40 Nackskada efter trafikolycka Avslag Symptomen stämmer med whiplashskada. Stukning i nacken är en vävnadsskada som beror på Bolagets läkares synpunkter har vunnit gehör hos A-B Malmström-Öhman A Malmqvist N Sahlström Lars von Sydow  
Conradi Patrik Norrtälje sjh Ortoped   Överläkare Kir klin Wasa Sak         6 T 6-677-97* 1999-07-02 Stockholms     5 27 Whiplashskada efter trafikolycka Bifall Debut inom någon timme. Försämring efter  Inte dokumenterat i handlingar att Df haft besvär inom Efter cirka två månader började Df få dagliga besvär Carin Wiklund Jörgensen Kjell Bastling  
Conradi Sebastian Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Docent Länsförs Wasa Förordnad av Ju       6 T 7411-99 * 2000-06-16 Stockholms     9 40 Whiplashskada efter trafikolycka Avslag Före olyckan vissa besvär. Olyckan typiskt. Skall omedelbart ha uttalade besvär. Psykosociala Före olyckan allvarliga besvär snarlika dem som nu  A Davidsson G Anér Kirsten Dieden Lars von Sydow  
Dahlander Olle   Försäkringsläkare Kalmar Ålem                                          
Dahlberg Per         Länsförs Wasa         5 T 3672-99* 2000-11-13 Stockholms     4 49 Omfattande skador efter trafikolycka Bifall Röntgen normal och ryggsmärtorna har  Osannolikt att Df skulle ha återgått i arbete efter lång Df hade varit längre tid sjukskriven före en svår  J Vilgeus Y Hällstrand J Högström Rolf Sjöberg  
Dahlbom Bengt   Försäkringsläkare Norrbotten Luleå                                          
Dahlborn Mats   Radiolog   Docent i röntgendiagnostik Trygg-Hansa         2 T 2-434-97* 2000-12-12 Stockholms     7 50 Ryggskada efter olycksfall i hemmet Bifall Diskdegeneration uppkommer vid trauma eller Traumatiska diskbråck är väldigt ovanliga och fordrar Icke medicinska vittnens uppgifter vägde tungt. Df var B Söderberg M Ålander E Hesslow Anne Nordin  
Dahlstedt Lars   Internmedicin     Länsförs                                        
Dahlstedt Lars   Internmedicin     Wasa                                        
Dennerborg Göran   Försäkringsläkare Gotland Anestesiolog, 4 tim/vecka                                          
Diener Per Huddinge sjh Neurolog     Folksam                                        
Druid Henrik   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Dånmark Eva   Försäkringsläkare Södermanland Nyköping                                          
Edlund Thorbjörn   Försäkringsläkare Södermanland Nyköping                                          
Edvardsson Stig   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Eeg Olofsson Birgitta   Försäkringsöverläkare Gävleborg Allmänmedicin, företagshälsovård 12 Tim/v                                          
Ek Dag Nacka närsjukhus Försäkringsläkare Stockholms Nacka. Fre 1230-1630.                                          
Ekelund Anders S:t Görans sjh Ortoped   Överläkare Docent i ortopedkirurgi             T 11853-99* 2001-06-14 Stockholms               I de flesta fall idag kan läkarna inte förklara varför       Försäkringsläkarnas 
Ekelund Anders S:t Görans sjh Ortoped   Överläkare Docent i ortopedkirurgi             T 1-1486-99 2001-01-19 Stockholms               Ekelund har uppgett att diskbråck är ett resultat av        
Ekelund Anders S:t Görans sjh Ortoped   Överläkare Docent i ortopedkirurgi Folksam         2 T 15260-98* 2000-03-29 Stockholms     6 28 Halsryggsdistorsion Bifall Inskränkt rörlighet i nacken. Neurologiska Läkare frågar alltid vid akut skada om det före- Vid olyckan var Df 27 år och helt frisk. Degenerativa C Thornefors S Gerland E Hessolw (skiljaktig) Kjell Bastling  
Ekelund Anders S:t Görans sjh Ortoped   Överläkare Docent i ortopedkirurgi Folksam         4 T 1520-97* 2000-01-14 Stockholms     8 35 Nackskada trafikolycka Avslag Neuropsykologiska test som är relaterade Samstämmig och med eftertryck avvisat samband Kärande sökte inte vård omedelbart förrän efter två  M Åkerdahl L Borg M Wikstrand Kaj Bastling  
Ekelund Anders S:t Görans sjh Ortoped   Överläkare Docent i ortopedkirurgi Trygg-Hansa         2 T 2-434-97* 2000-12-12 Stockholms     7 50 Ryggskada efter olycksfall i hemmet  Bifall Diskdegeneration uppkommer vid trauma eller Traumatiska diskbråck är väldigt ovanliga och fordrar Icke medicinska vittnens uppgifter vägde tungt. Df var B Söderberg M Ålander E Hesslow Anne Nordin I utlåtande 1998-09-22
Ekelund Anders S:t Görans sjh Ortoped   Överläkare Docent i ortopedkirurgi             T 3110-00* 2001-06-01   Svea             Nackvärk är nästan lika vanlig bland 25-30 åringar         
Ekelund Anders S:t Görans sjh Ortoped   Överläkare Docent i ortopedkirurgi             T 5382-01 2002-03-12   Svea             * Alla åldersförändringar, även sådana som inte ger        Enligt Anders Ekelund är 
Ekelund Göran Univ sjh Malmö Kirurgi       Förordnad av Ju                                      
Ekerot Lars Konsult Malmö Försäkringsläkare Skåne Handkirurgi   Förordnad av Ju                                      
Ekesbo Rickard   Försäkringsläkare Skåne                                            
Eklund Kaj-Gunnar   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Eklund Susanne   Försäkringsläkare Gotland Ortopedi, 3 tim/vecka                                          
Ekman Börje   Försäkringsläkare Västra Götaland Mariestad                                          
Ekman Margaretha   Försäkringsläkare Örebro                                            
Eldhagen Lars-Göran Privat mott. Torsg 66 Försäkringsläkare Stockholms City, Tis. 0730-1630 + Torsd. 0745-1215                                          
Elfstrand Tommy   Försäkringsöverläkare Värmland                                            
Eliasson Paul   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Elmstedt Erik Södersjukhuset Kirurgi   Klinikchef Docent Länsförs         03:02 T 3-894-97 2000-10-11 Stockholms     7 23 Skador i axlar, nacke, rygg och bäcken  Avslag Smärta i nacke och bröstrygg är sådan som  Ingen dokumentation av skada vid fall från hästen.  Df arbetade efter fallet från häst och sökte inte läkare  Birgit Råberg Rolf Sjöberg  
Elmstedt Erik Södersjukhuset Kirurgi   Klinikchef Docent AFA           T 3-891-97 2000-10-11 Stockholms               När han skall bedöma ett ärende går han igenom         
Elwinger Kerstin   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Enberg Anders   Försäkringsläkare Jämtland Ragunda                                          
Engler Walter   Försäkringsläkare Uppsala                                            
Enoksson Paul Pensionerad Oftalmiatrik Ögon   Sakkunnigläkare SalusAnsvar   K     4 T 4-990-95* 2000-03-24 Stockholms     10 52 Whiplashskada trafikolycka Avslag Hastigheten vid kollision har inte så stor  Våldet har varit för litet för att ge skada. Latent Andra försäkringsbolag har accepterat skadan som  T Melin L Borg J Ahlbeck Kurt Hagström  
Eriksson Björn   Försäkringsläkare Jönköping Nässjö. Allmänläkare, barnkirurgi                                          
Eriksson Hans   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Eriksson Staffan Huddinge sjh Försäkringsläkare Stockholms Södertälje, fre 0800-1640. Ortoped.                                          
Ersmark Hans Saltsjöbadens sjh Försäkringsläkare Stockholms Gustavsberg. 8 tim/månad.                                          
Fagerholm Martis Elisabet   Försäkringsläkare Dalarna Mora/Orsa/Älvdalen                                          
Falk Hans Högdalens vc Försäkringsläkare Stockholms Globen. Tis, ons. 0800-1640.                                          
Fardelin Peter   Försäkringsläkare Örebro                                            
Felländer Göran Södersjukhuset Försäkringsläkare Stockholms Tumba. 8 tim/månad.                                           
Felländer-Tsai Li Huddinge sjh  Försäkringsläkare Stockholms Tumba. 4 tim/månad.                                          
Flygare Kersti  Privat mott. Rådmansg. Försäkringsläkare Stockholms Södermalm. 20 tim/vecka.                                          
Forssman Christer   Försäkringsläkare Skåne                                            
Forssman Christer   Försäkringsläkare Västra Götaland Mariestad                                          
Franke Per-Gunnar   Försäkringsläkare Jönköping Vetlanda. Allmän medicin, företagshälsovård                                          
Fredlund Sten   Försäkringsläkare Blekinge Anställd 6 Tim/vecka                                          
Fredriksson  Sten Huddinge sjh Neurolog   Överläkare o Docent Länsförs                                        
Frick Jan-Olof   Försäkringsläkare Halland Laholm                                          
Frisell John Erik   Försäkringsläkare Dalarna Ludvika/Smedjebacken                                          
Gerdle Björn   Försäkringsläkare Skåne                                            
Gille Gunnar   Försäkringsläkare Värmland Konsultläkare. Invärtesmedicin.                                          
Gillström Per Karolinska sjh Bitr sjukhusdirektör   Sjukhusledningen Karolinska sjh AFA                                        
Grape Tom Norrtälje Norra vårdc. Försäkringsläkare Stockholms Norrtälje. Fre 1200-1600 4 tim/vecka.                                          
Gréen  Anders   Försäkringsläkare Dalarna Mora/Orsa/Älvdalen/Leksand/Rättvik                                          
Gremark Olle   Försäkringsläkare Örebro                                            
Grenner Jan   Försäkringsläkare Skåne                                            
Groth Jörgen   Försäkringsläkare Västra Götaland Masthugget/Ullevi                                          
Grut Torben   Försäkringsöverläkare Jämtland                                            
Guldeman Christer   Försäkringsläkare Uppsala                                            
Gustafsson Sven   Försäkringsläkare Värmland Områdeskontor Norr                                          
Gyllencreutz Tord   Försäkringsläkare Västra Götaland Ale                                          
Göransson Margareta   Försäkringsläkare Uppsala                                            
Hackzell Kate CureraGruppen Sergels Försäkringsläkare Stockholms Tumba. Fre varannan vecka 0800-1640                                          
Haglund Mats   Försäkringsläkare Skåne                                            
Hagman Anders   Försäkringsläkare Västra Götaland Omr ansv/Falköping                                          
Hagman Marilyn   Försäkringsläkare Västra Götaland Falköping                                          
Hagström Birgitta   Försäkringsläkare Skåne                                            
Hallén Sven   Försäkringsläkare Halland Laholm                                          
Hallqvist Bo   Försäkringsläkare Norrbotten Övertorneå                                          
Hallqvist Inger Ingmedico AB, Jägar- Försäkringsläkare Stockholms Täby. Mån.+ torsd. 0800-1600                                          
Hallqvist Åke   Försäkringsläkare Värmland Konsultläkare. Öron, näs och halssjukdomar                                          
Hamberg Per Karolinska sjh Ortoped   Överläkare  Trygg-Hansa         6 T 3888-99* 2000-10-03 Stockholms     6 35 Bäckenskada och psykiskt lidande  Avslag Kärandes ångest var betingat av trafikolycka, Inga neurologiska skador. Halsryggsdistorsion kan ha Tingsrätten delar synen att kärandes kränkta för- Carin Wiklund Jörgensen Elisabeth Friman  
Hamberg Per Karolinska sjh Ortoped   Överläkare  Trygg-Hansa         6 T 6-573-97 1999-10-27 Stockholms     4 54 Hälseneskada vid tramp i grop. Avslag Skadan är en ny skada Tidigare skada på hälsenan har förvärrats Kroppsfel medför att skadan förvärrats. Tidigare er- Anders Davidsson Fredrik Skagerberg  
Hanel Peter   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Harris Sten   Försäkringsläkare Skåne                                            
Hauffman Mårten         Folksam                                        
Hedbrandh Eva    Försäkringsläkare Skåne                                            
Hedlund Håkan Huddinge sjh Ortoped     Folksam                                        
Hedman Roger   Försäkringsläkare Norrbotten Haparanda                                          
Hedström Carl-Erik   Försäkringsläkare Västra Götaland Kortedala                                          
Hedström Lars-Erik   Försäkringsläkare Västra Götaland Borås                                          
Hedström Sven-Åke Konsult Falkenberg Infektionssjukdomar       Förordnad av Ju                                      
Hellerstedt Samy Husläkarmott. Täby  Försäkringsläkare Stockholms Järfälla, tis jämna veckor 0800-1640. Dessutom                                           
Hellström Lennart   Försäkringsläkare Kalmar Oskarshamn                                          
Hemlén Anne-Charlotte   Försäkringsläkare Halland Halmstad                                          
Henriksson Hans S:t Görans sjh  samt Försäkringsläkare Stockholms Nacka Fre 0800-1640 + Skogås Tis 0800-1200 och                                          
Henriksson K G Univ sjh Linköping  Fibromyalgi       Förordnad av Ju                                      
Herlitz Göran Röda Korsets sjh Försäkringsläkare Stockholms Stockholm Sydväst. Mån 0800-1200.                                          
Hermansson Jan Sabbatsbergs sjh Försäkringsläkare Stockholms Sollentuna. Tis. 1200-1700.                                          
Hermansson Pär-Ola   Försäkringsläkare Gävleborg Sandviken. Allmänmedicin,  4 Tim/v.                                          
Hermansson Sten   Försäkringsläkare Skåne                                            
Herrström Per   Försäkringsläkare Halland Halmstad                                          
Hillström  Gunilla   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Hjelmqvist Bengt   Försäkringsläkare Kalmar Nybro. Politiker, eget uthyrningsföretag till                                           
Hjortsberg Christer   Försäkringsläkare Skåne                                            
Hjortsberg Ulf Fajansv 87 OXIE Yrkes- o miljömed.       Förordnad av Ju                                      
Hole Björn   Försäkringsläkare Norrbotten Kalix                                          
Holm Christer   Försäkringsläkare Skåne                                            
Holm Eva   Försäkringsläkare Skåne                                            
Holmberg Inga-Stina   Försäkringsläkare Uppsala                                            
Holmgren Anders Telgeakuten Södertälje Försäkringsläkare Stockholms Nynäshamn Tors. 1200-1630 varje vecka samt                                           
Holmgren Anita   Försäkringsläkare Västerbotten                                            
Holtz Anders Akadem sjh Uppsala  Försäkringsläkare Stockholms Handen. Arbetar på distans 20 tim/månad                                          
Holtz Anders Akadem sjh Uppsala  Försäkringsläkare Uppsala                                            
Hoványi Gyula - Försäkringsläkare Stockholms Huddinge. Tis 1200-1600.  3 tis/månad.                                          
Huberman Daniel   Försäkringsläkare Skåne                                            
Hugosson Anders Tandv kansliet Jönk Odontologi       Förordnad av Ju                                      
Hultberg Claes   Försäkringsläkare Jönköping Jönköping. Allmän medicin.                                          
Hulthén Lennart   Försäkringsläkare Skåne                                            
Hybbinette Jan-Christer   Försäkringsläkare Kalmar Kalmar. Konsultläkare                                          
Hybbinette Carl-Henrik   Försäkringsläkare Kalmar Kalmar.                                          
Hysing Eva-Britt   Försäkringsläkare Dalarna Borlänge                                          
Hyttsten Roger   Försäkringsläkare Jämtland Bergs kommun                                          
Håkansson Rune   Försäkringsläkare Dalarna Falun                                          
Hårdemark Hans-Göran Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Arbetar med strokepat         TFF   T 1199-96* 1998-11-12 Malmö               Om en person råkat ut för en whiplashskada och där-        
Hårdemark Hans-Göran Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Arbetar med strokepat Trygg-Hansa       TFF 6 T 3888-99* 2000-10-03 Stockholms     6 35 Bäckenskada och psykiskt lidande  Avslag Kärandes ångest var betingat av trafikolycka, Inga neurologiska skador. Halsryggsdistorsion kan ha Tingsrätten delar synen att kärandes kränkta för- Carin Wiklund Jörgensen Elisabeth Friman  
Hårdemark Hans-Göran Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Arbetar med strokepat Trygg-Hansa       TFF 4 T 12407-98* 2000-05-30 Stockholms     8 38 Fall mot marken med whiplashskada Avslag Inget tvivel om samband. Tidigare inte haft Relativt bagatellartat trauma. Vanligt med nackbesvär Df har inte givit tillräckligt klara uppgifter för trovärdig- Lars Borg Lasse Ljung  
Hårdemark Hans-Göran Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Arbetar med strokepat Trygg-Hansa       TFF 2 T 2-1095-97* 1999-04-26 Stockholms     8 40 Nackskada Avslag Ingen rimligt konkurrerande faktor. Diskbråck Besvären är av degenerativ artik. Tidigare cer- Svarandes läkare är fler och erfarna sakkunnigläkare B Söderberg C Walldén G Larnefeldt L Palmgren,  Inger Asker  
Hårdemark Hans-Göran Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Arbetar med strokepat Trafikförsäkr för       TFF 10 T 10-711-97* 2000-09-22 Stockholms     10 20 Nackbesvär efter trafikolycka Avslag Uppgifter har varit vaga och allmänna. Be- Vid whiplashskada skall man få omedelbar känning.  Kärande har lämnat vaga och osäkra uppgifter. Inte A Almqvist N Sahlström Lars Kock Jalvemyr Jan Widén  
Hårdemark Hans-Göran Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Arbetar med strokepat Trygg-Hansa       TFF 4 T 4-411-97* 1999-03-10 Stockholms     8 53 Skada på armbåge efter spark av häst Bifall   Inga objektiva skador som stämmer med Dfs symptom Df arbetade helt i tungt arbete till olyckan och därefter M Åkerdahl L Borg G Starkebo Lennart Palmgren  
Hårdemark Hans-Göran Karolinska sjh Neurolog   Överläkare Arbetar med strokepat         TFF   T 7179-00* 2001-06-01   Svea             * Liksom vid stukning av till exempel en fot uppkommer        
Hänel Birgitta   Försäkringsläkare Västra Götaland Västra Frölunda                                          
Högberg Margareta - Försäkringsläkare Stockholms City Mån + fre 0800-1630, Vällingby Tis 1300-1640                                          
Högman Harald   Försäkringsläkare Västra Götaland Tibro/Lidköping/Falköping                                          
Jacobson Björn   Försäkringsläkare Halland Varberg                                          
James Urban Konsult Örebro Ortoped       Förordnad av Ju                                      
Jansson Bengt Konsult Djursholm Psykiatri       Förordnad av Ju                                      
Jansson Dag  Privat mott. Enskede Försäkringsläkare Stockholms Globen. Ons. jämna veckor 1230-1630.                                          
Jarnvik Lennart   Försäkringsläkare Västra Götaland Hisingen                                          
Johansen Finn   Försäkringsläkare Jönköping Tranås. Allmän medicin.                                          
Johansson Eskil   Försäkringsläkare Halland Falkenberg                                          
Johansson Håkan Arbetslivsinst Umeå Ergonomi       Förordnad av Ju                                      
Johansson Leif   Försäkringsläkare Södermanland Nyköping                                          
Johansson Per Anders   Försäkringsöverläkare Halland Halmstad                                          
Jonasson Ingegerd   Försäkringsläkare Blekinge Konsultläkare 2 Tim/vecka.                                          
Jonasson  Sonja S:t Görans sjh Försäkringsläkare Stockholms Vällingby Tors. ojämna veckor 0800-1130                                          
Jones Kerstin   Försäkringsläkare Västra Götaland Mölndal                                          
Jonsell Gösta   Försäkringsläkare Västra Götaland Arkaden/Kortedala/Sjöfarten                                          
Josefsson Göran Pensionerad Försäkringsläkare Gävleborg Docent i ortopedi, Konsultläkare för flera                                           
Jungstedt Hans    Försäkringsläkare Kalmar Mörbylånga                                          
Järvholm Bengt Umeå Universitet Yrkes- o miljömed.       Förordnad av Ju                                      
Jönsson Dagmar   Försäkringsläkare Västra Götaland Masthugget                                          
Jönsson Eston   Försäkringsläkare Halland Hyltebruk                                          
Jönsson  Eston   Försäkringsläkare Jönköping Värnamo Gislaved Huskvarna. Internmedicin,                                           
Jönsson Kaj   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Kanerva Pekka Sports Med Clinic + Club Försäkringsläkare Stockholms Sundbyberg Tis. 8 tim/vecka. Södertälje Onsdagar                                          
Karlbom Åke   Försäkringsläkare Gotland Konsultläkare, Ortopedi, 24 tim/år                                          
Karlsson  Birgitta   Försäkringsläkare Västra Götaland Lysekil                                          
Karlsson  Göran   Försäkringsläkare Västra Götaland Lidköping                                          
Karlsson  Kjell K Huddinge sjh Audiolog   Överläkare för Hörselklin SalusAnsvar Förordnad av Ju       4 T 4-990-95* 2000-03-24 Stockholms     10 52 Whiplashskada trafikolycka Avslag Hastigheten vid kollision har inte så stor  Våldet har varit för litet för att ge skada. Latent Andra försäkringsbolag har accepterat skadan som  T Melin L Borg J Ahlbeck Kurt Hagström  
Karlsson  Kjell K Huddinge sjh Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Hörselproblem. 3 tim/månad Trygg-Hansa Förordnad av Ju                                      
Keresztesi Georg Ekerö psyk. mott. + Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Missbruksproblem. Cirka                                          
Kinn Anne-Charlotte Karolinska sjh Urolog   Docent Trygg-Hansa         9 T 9-206-97* 1999-12-14 Stockholms     12 41 Skada efter trafikolycka. Nackskada Avslag Bestickande tidssamband. Besvären kan  Samstämmigt avvisat möjligheter till orsakssamman- Målet rör sig om urinkontinens kan ha uppkommit på  Håkan Larsson Björn Sälde Henrik Löv Lennart Palmgren  
Kjellberg Jan   Försäkringsläkare Västra Götaland Lidköping                                          
Kjellgren Eva   Försäkringsläkare Västmanland Sala                                          
Kjellström Dick   Försäkringsöverläkare Södermanland                                            
Kjellström Thomas Helsingborgs las Invärtes medicin       Förordnad av Ju                                      
Klefbäck Sven   Försäkringsläkare Kalmar Borgholm                                          
Klinkert Peter   Försäkringsläkare Örebro                                            
Klockhoff Ingemar Avliden Audiolog   Docent Skandia         3 T 6619-99* 2000-06-13 Stockholms     4 54 Samband whiplashskada Avslag Besvären stämmer med nackskada. Det kan Nackbesvär kan ha många orsaker. Fel att utgå  Antal läkare för bolaget synes ha vägts in då deras  M Pavón G Lavett P Jansson Kjell Bastling  
Klockhoff Ingemar Avliden Audiolog   Docent SalusAnsvar         4 T 4-990-95* 2000-03-24 Stockholms     10 52 Whiplashskada trafikolycka Avslag Hastigheten vid kollision har inte så stor  Våldet har varit för litet för att ge skada. Latent Andra försäkringsbolag har accepterat skadan som  T Melin L Borg J Ahlbeck Kurt Hagström  
Kolb Janos   Försäkringsläkare Örebro                                            
Kolmert Lars Las Landskrona Ortoped   Överläkare Docent Ortopediska klin   Förordnad av Ju         4838-2000 2002-07-03                         Har gjort ett välavvägt
Krafft Sven-Olof   Försäkringsöverläkare Västra Götaland                                            
Kvarnström Sven   Försäkringsläkare Västmanland Västerås                                          
Kärnsby Eva   Försäkringsläkare Västra Götaland Gamlestaden/Partille                                          
Köhler Peter Röda Korsets sjh  Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Ortopedi. 2 tim/vecka.                                          
Köneke Carsten   Försäkringsläkare Jönköping Jönköping Huskvarna Gislaved. Allmän medicin,                                           
Lange Gunilla BLM VC Täby centrum Försäkringsläkare Stockholms Täby 1:a fredag/mån. 1300-1600                                          
Langworth Sven Idrottsv 27 Enebyberg Yrkes- o miljömed.       Förordnad av Ju                                      
Lannerö Eva Huddinge sjh SVSO Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Barnsjukdomar. Cirka 8                                          
Lansinger Olle Sahlgrenska G-borg Ortoped   Överläkare Docent Ortopediska klin AFA Förordnad av Ju                                      
Larsson Britt   Försäkringsläkare Skåne                                            
Larsson Dick   Försäkringsläkare Värmland Områdeskontor Väster                                          
Larsson Kenneth   Försäkringsläkare Jämtland Ortopedspecialist                                          
Larsson Sven Sahlgrenska G-borg Lungmedicin       Förordnad av Ju                                      
Larsson Sven-Erik Konsult Linköping Ortoped       Förordnad av Ju                                      
Larsson  Ulf   Försäkringsläkare Halland Halmstad                                          
Laurén Claes   Försäkringsläkare Jönköping Länsfunktion. Öron-näsa-halssjukdomar,                                           
Leifler Björn   Försäkringsläkare Uppsala                                            
Leijon Lennart   Försäkringsläkare Örebro                                            
Leijon Margareta   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Lejman Dahlström Monica   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Lennig Peter Privat mottagning, Sur- Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Psykiatri. Cirka 7 tim/vecka.                                          
Lidén Edvard Regionsjh Örebro Försäkringsläkare Stockholms City Tis. 0900-1630 varje vecka                                          
Lidén Edvard Regionsjh Örebro Försäkringsläkare Örebro Yrkes- o miljömedicin   Förordnad av Ju                                      
Liljedahl Mats   Försäkringsläkare Gävleborg Gävle. Allmänmedicin. 4 Tim/v.                                          
Lindén Bjarne   Försäkringsläkare Jönköping Länsfunktion. Ortopedisk kirurgi.                                          
Lindenger Gert   Försäkringsläkare Västra Götaland Borås U-hamn Tranemo                                          
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor  Trygg-Hansa       TSN 4 T 17743-98* 2000-03-31 Stockholms     9 40 Ländryggradsvärk efter trafikolycka Höjning av Bifall Tidsmässig utveckling av degenerativa Sambandet mellan våldet och smärtan skattas till 5 % Efter olyckan konstant värk. 5 % invaliditet anses  J Vilgeus E Essén B Kvillner Per-Gunnar Jönsson  
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor  Folksam       TSN 2 T 15260-98* 2000-03-29 Stockholms     6 28 Halsryggsdistorsion Bifall Inskränkt rörlighet i nacken. Neurologiska Läkare frågar alltid vid akut skada om det före- Vid olyckan var Df 27 år och helt frisk. Degenerativa C Thornefors S Gerland E Hessolw (skiljaktig) Kjell Bastling  
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor  Länsförs Wasa       TSN 8 T 8-1199-97* 1999-06-28 Stockholms     9 47 Whiplashskada efter trafikolycka Avslag Olyckan och symptomen typiska för whiplash- För långt tidsintervall. Åldersbetingade besvär. Det Betydande osäkerhet om den skadade hade smärtor G Lundin A-B Jansson A Holmgren Magnus Holm  
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor  Trygg-Hansa       TSN 5 T 6-259-97 * 1999-09-06 Stockholms     17 24 Skoterolycka med whiplashskada  Avslag Skador drabbar nerver och kan ge olika Vittnesmål: Specialist inom ortopedi sedan början av De fysiska skadorna är vanliga i befolkningen och kan J Vilgeus B Kvillner S Hägg Per-Gunnar Jönsson  
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor  Trygg-Hansa       TSN 3 T 3-975-96* 1999-05-26 Stockholms     10 31 Ryggbesvär Avslag Typiska smärtor i höger axel, arm, ben och Degenerativa förändringar före olyckan. Nerver Av vad som framkommit finner rätten att Df inte klart l Ivarsson C Ulrich, L Taesler  Per-Gunnar Jönsson  
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor  Länsförs         TSN   T 347-97* 1999-11-01 Eksjö               De som har besvär ännu efter några månader kan         
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor          TSN   T 7152-99*     Svea             När man flyger av en skoter ned på en axel kan det         
Lindgren Urban Huddinge sjh Ortoped    Överläkare Professor          TSN   T 3110-00* 2001-06-01   Svea             * 72-timmarsregeln om fritt intervall mellan skada och         
Lindkvist  Lars   Försäkringsläkare Stockholms Huddinge. Spec i allm med + företagshälsovård                                         Jag vill framhålla att jag
Lindström Martin   Försäkringsläkare Skåne                                            
Linge Gösta   Försäkringsläkare Blekinge Konsultläkare 4 Tim/vecka                                          
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi     K   TSN   T 2293-01   Stockholms               Sjukgymnaster lär sällan ut avslappningsteknik. De         
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Länsförs Wasa   K   TSN 8 T 197-99* 2000-06-08 Stockholms     8 25 Nackskada efter trafikolycka Bifall Typiska besvär, Belastningsskador ger  Besvären skall gå över i kronisk fas utan symptom-  Besvär har förekommit hela tiden, även om käranden  A-B Jansson A Detthoff A Nystedt Ulf Lundberg  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi If     K   TSN   T 4-6554-99* 2001-02-14 Stockholms               * Det är inte en halsryggskada om en patient återfår         
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Länsförs Wasa   K   TSN 6 T 7411-99 * 2000-06-16 Stockholms     9 40 Whiplashskada efter trafikolycka Avslag Före olyckan vissa besvär. Olyckan typiskt. Skall omedelbart ha uttalade besvär. Psykosociala Före olyckan allvarliga besvär snarlika dem som nu  A Davidsson G Anér Kirsten Dieden Lars von Sydow  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Trygg-Hansa   K   TSN 4 T 17743-98* 2000-03-31 Stockholms     9 40 Ländryggradsvärk efter trafikolycka Höjning av Bifall Tidsmässig utveckling av degenerativa Sambandet mellan våldet och smärtan skattas till 5 % Efter olyckan konstant värk. 5 % invaliditet anses  J Vilgeus E Essén B Kvillner Per-Gunnar Jönsson  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Folksam   K   TSN 2 T 12731-98* 2000-01-14 Stockholms     10 25 Nacke skuldror bröst ländrygg vä arm Bifall Typiska symptom. Försämring stämmer Inga journalanteckningar förrän efter 2 år vittnar Brist på journalanteckningar utgör ej skäl för att inte B Söderberg C Walldén O Andersson Solveig Persson  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Folksam   K   TSN 7 T 11625-98* 1999-06-11 Stockholms     20 23 Trafikol.  med densfraktur och luxation mellan  Bifall Besvären orsakade av olyckan. Typiska  Flerfallet fall leder inte till bestående besvär. Sociala Klart utpekbar allvarlig faktor. Vad Folksam anför kan M Heino O Sörheim T Norström Christina Ljungquist  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Wasa   K   TSN 5 T 10-642-98 2000-05-16 Stockholms     11 33 Arbetsoförmåga och invaliditetsgrad  Avslag Extrem muskelspänning på vänster axel. 5-10 % får kroniska besvär. Whiplash har blivit en  Det framstår inte som helt klart att Dfs hela arbetso- J Vilgeus Y Hållstrand Å Giselmo  Lars von Sydow  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Trygg-Hansa   K   TSN 2 T 2-1095-97* 1999-04-26 Stockholms     8 40 Nackskada Avslag Ingen rimligt konkurrerande faktor. Diskbråck Besvären är av degenerativ artik. Tidigare cer- Svarandes läkare är fler och erfarna sakkunnigläkare B Söderberg C Walldén G Larnefeldt L Palmgren,  Inger Asker  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Trafikförsäkr för   K   TSN 10 T 10-711-97* 2000-09-22 Stockholms     10 20 Nackbesvär efter trafikolycka Avslag Uppgifter har varit vaga och allmänna. Be- Vid whiplashskada skall man få omedelbar känning.  Kärande har lämnat vaga och osäkra uppgifter. Inte A Almqvist N Sahlström Lars Kock Jalvemyr Jan Widén  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Trygg-Hansa   K   TSN 5 T 6-259-97 * 1999-09-06 Stockholms     17 24 Skoterolycka med whiplashskada  Avslag Skador drabbar nerver och kan ge olika Vittnesmål: Tidigare varit sakkunnigläkare för främst De fysiska skadorna är vanliga i befolkningen och kan J Vilgeus B Kvillner S Hägg Per-Gunnar Jönsson  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Trygg-Hansa   K   TSN 9 T 9-206-97* 1999-12-14 Stockholms     12 41 Skada efter trafikolycka. Nackskada Avslag Bestickande tidssamband. Besvären kan  Samstämmigt avvisat möjligheter till orsakssamman- Målet rör sig om urinkontinens kan ha uppkommit på  Håkan Larsson Björn Sälde Henrik Löv Lennart Palmgren  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Wasa   K   TSN 9 T 9-128-97 1999-10-20 Stockholms     7 Okänt Whiplashskada vid trafikolycka Avslag Det föreligger ett klart samband Kroniska besvär är ospecifika. Mycket vanligt före- Kärandes berättelse kan inte ligga till grund för bifall Ann-Sofie Broquist B Karlsson G Carle Ulf Björkstedt  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Trafikförsäkr för   K   TSN 4 T 4-1379-96* 1999-05-21 Stockholms     8 36 Whiplashskada efter trafikolycka. Höjning av  Bifall Alla symptom stämmer med whiplashskador. Psykosomatiska besvär som inte kan hänföras till Trovärdigt intryck.Undersökande läkare bäst skickad T Melin Å Widmark M Jonsson Jan Widén  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi     K   TSN   T 712-96 1998-12-18 Stockholms               Restsymptom efter halsryggsdistorsion är tyvärr inte        
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi If Skadeförs   K   TSN 2 T 2-906-95* 2000-12-11 Stockholms     13 35 Diskbråck i nacke efter trafikolycka Avslag Sällsynt att trauma ger upphov till diskbråck. Sällsynt att symptomgivande diskbråck uppkommer Vittnena eniga om att trauma är osannolik orsak till  C Walldén M Ålander E Hesslow M Trogisch J Pettersson  
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi Länsförs   K   TSN   T 347-97* 1999-11-01 Eksjö               * Besvärsfritt intervall är en myt. * Degenerativa för-        
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi     K   TSN   T 504-99* 2000-06-28 Östersunds               Symptom på whiplashskada brukar vara smärta i         
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi     K   TSN   T 7179-00* 2001-06-01   Svea             Nackmuskelfästena är ömmande för tryck på         
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi     K   TSN   T 4769-99* 2000-03-30   Svea             Det finns inget absolut samband mellan kliniska         
Link Hans-Göran Huddinge sjh Neurolog   Professor i neurologi     K   TSN   T 7152-99*     Svea             Link utgår i sitt arbete från att medicinska handlingar        
Ljungberg Lennart   Psykiatri   Docent  Ledamot i skallskadenämnden.  Trygg-Hansa         3 T 3-1608-97* 1999-10-12 Stockholms     14 29 Samband ersättning Psykos efter trauma Bifall Egen undersökning och journaler från andra Skadorna vid olyckan var lätta. Blodflöden kan  Före olyckan normal. Tidssamband nära i tiden. Ingen C Ulrich G Jacobsson L Tomt Ragnar Johansson  
Ljungberg Lennart   Psykiatri   Docent  Ledamot i skallskadenämnden Trygg-Hansa         9 T 9-206-97* 1999-12-14 Stockholms     12 41 Skada efter trafikolycka. Nackskada Avslag Bestickande tidssamband. Besvären kan  Samstämmigt avvisat möjligheter till orsakssamman- Målet rör sig om urinkontinens kan ha uppkommit på  Håkan Larsson Björn Sälde Henrik Löv Lennart Palmgren  
Ljungberg Lennart   Psykiatri   Docent  Ledamot i skallskadenämnden SalusAnsvar         3 T 3-444-96* 1999-10-26 Stockholms     6 39 Invaliditetsgrad under akuttid Avslag 90 % blir bra, efter 2 år bestående besvär  5 % invaliditet föreligger Df har praktiskt taget inte varit i arbete under hela sitt C Ulrich G Jacobsson E Wernberg Ove Lundgren  
Lohm Leif       Leg läkare SalusAnsvar         4 T 4-1426-97* 1999-11-10 Stockholms     6 50 Värk i knä rygg o ländrygg efter trafikolycka.  Avslag Degenerativa förändringar förklarar inte be- Ryggvärk är vanligt. Degenerativa förändringar för- Domen för ett omfattande resonemang som är svår  M Åkerdahl T Melin R Wahlfrid Ove Lundgren  
Lohmander Bo   Försäkringsläkare Västra Götaland Masthugget/Hisingen                                          
Lonér Bengt   Försäkringsläkare Kronoberg                                            
Lundberg Magnus   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Lundblad Inga Belastningsskade- Försäkringsläkare Stockholms Handen Torsd. 0800-1630                                          
Lundblad Louise Stureplans Barn- och Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare Barnsjukdomar C:a 8/tim/mån                                          
Lundgren Lennart   Försäkringsläkare Skåne                                            
Lundin  Anders Karolinska sjh Neurolog   Psykiatriker, specialist neurologi Trygg-Hansa                                        
Lundin  Anders Karolinska sjh Neurolog   Psykiatriker, specialist neurologi Länsförs Wasa         5 T 5944-99 * 2000-06-20 Stockholms     3 60 Nackskada, axelskada, psykiska besvär,  Avslag Df hade fått en förändrad smärtbild. Månaden Redan på 1980-talet besvär med nacke och axlar och 10 år före olyckan besvär av likartad natur som nu.  J Vilgeus BoKvillner Åsa Giselmo Ulf Lundberg  
Lundin  Anders Karolinska sjh Neurolog + psykiatriker   Psykiatriker, specialist neurologi Länsförs Wasa         8 T 8-574-98* 1999-09-14 Stockholms     8 45 Har erhållit 15 % invaliditet för ortopedisk  I huvudsak Bifall Hade tidigare inte klarat arbetet om han haft de Tidigare haft psykiatrikerkontakt. Det föreligger inte En säkrare bedömning erhålles genom personkontakt. Lars R Gustafsson A-B Jansson A Avsan Kjell Bastling  
Lundin  Anders Karolinska sjh Neurolog   Psykiatriker, specialist neurologi Folksam         4 T 1520-97* 2000-01-14 Stockholms     8 35 Nackskada trafikolycka Avslag Neuropsykologiska test som är relaterade Samstämmig och med eftertryck avvisat samband Kärande sökte inte vård omedelbart förrän efter två  M Åkerdahl L Borg M Wikstrand Kaj Bastling  
Lundin  Anders Karolinska sjh Neurolog   Psykiatriker, specialist neurologi Wasa         3 T 2-862-97 1999-10-25 Stockholms     8 43 Psykos med ångest efter trafikolycka Avslag Tidsmässigt samband mellan olyckan och  Framgår inte att någon skada eller sjukdom som  Svarandes läkares vittnesmål väger tyngst, vilken  B Söderberg C Walldén S Gerland Lars von Sydow  
Lundqvist Gunnar   Försäkringsläkare Jönköping Länsfunktion. Internmedicin                                          
Lundqvist John   Försäkringsläkare Västra Götaland Kungälv/Stenungssund/Tjörn                                          
Lysell Erland Pensionerad Ortoped   Docent Konsult bosatt i Göteborg Skandia Förordnad av Ju P Ja   3 T 6619-99* 2000-06-13 Stockholms     4 54 Samband whiplashskada Avslag Besvären stämmer med nackskada. Det kan Nackbesvär kan ha många orsaker. Fel att utgå  Antal läkare för bolaget synes ha vägts in då deras  M Pavón G Lavett P Jansson Kjell Bastling  
Lysell Erland Pensionerad Ortoped   Docent Konsult bosatt i Göteborg   Förordnad av Ju P Ja     T 12475-98*   Stockholms               Så många som 50-60 % procent av Sveriges befolk-        
Lysell Erland Pensionerad Ortoped   Docent Konsult bosatt i Göteborg LRF Förs o  Skandia Förordnad av Ju P Ja   4 T 10064-98* 2000-06-09 Stockholms     4 43 Nackskada på nöjesfält Avslag Någon nedre gräns för hastighet finns ej. 4 Skador under 15 km/h är osannolika. Fritt besvärs- Även om det kan finnas fel i journalhandlingar är det  M Åkerdahl R Wahlfrid J Ahlberk Kjell Bastling Sonja Dyrhage  
Lysell Erland Pensionerad Ortoped   Docent Konsult bosatt i Göteborg Skandia Förordnad av Ju P Ja   6 T 6-676-97 * 1999-07-02 Stockholms     9 20 Whiplashskada efter trafikolycka Bifall Behandling med akupunktur nödvändig Det är inte medicinskt motiverat med akupunktur  Målet handlar mycket om skälig ersättning för omskol- A Kinberg G Anér M Wikstrand Jörgen Pettersson  
Lysell Erland Pensionerad Ortoped   Docent Konsult bosatt i Göteborg   Förordnad av Ju P Ja     T 9-257-97* 1998-10-16 Stockholms               * Den vävnadsskada som en skada ådrog sig för mer         
Lysell Erland Pensionerad Ortoped   Docent Konsult bosatt i Göteborg   Förordnad av Ju P Ja     T 9-601-96* 1998-10-16 Stockholms               * Den vävnadsskada som en skada ådrog sig för mer         
Lysell Erland Pensionerad Ortoped   Docent Konsult bosatt i Göteborg Skandia Förordnad av Ju P Ja   10 T 10-384-95* 2000-03-01 Stockholms     19 44 Försämring av ryggvärk efter trafikolycka Avslag Sträckt ben på bromspedalen fortplantade Försämringen och pension har berott på ländrygg- Ländryggradssjukdom av degenerativ karaktär har  A-B Malmström-Öhman Allan Camitz M Barnekow Fredrik Oscarsson  
Löndahl  Magnus   Leg läkare     Folksam                                        
Maahr Eija   Försäkringsläkare Västra Götaland Lidköping                                          
Magnusson Karl-Erik   Försäkringsläkare Västmanland Arboga/Köping                                          
Malm Agneta   Försäkringsläkare Västra Götaland Uddevalla                                          
Malmström Rolf   Försäkringsläkare Gävleborg Gävle. Allmän medicin, konsultation efter behov                                          
Martinsson Jan   Försäkringsläkare Halland Varberg                                          
Mattsson Sten   Försäkringsläkare Södermanland Eskilstuna                                         Sten Mattsson har enligt 
Melin Ann-Gerd   Försäkringsläkare Västra Götaland Masthugget                                          
Mellqvist Lennart   Försäkringsläkare Västra Götaland Kungälv/Stenungssund/Tjörn                                          
Michaelsson Gunnar   Försäkringsläkare Västmanland Sala                                          
Mikaelsson Bo   Försäkringsläkare Södermanland Eskilstuna                                          
Millqvist Eva   Försäkringsläkare Västra Götaland Skövde                                          
Milstam Hans    Försäkringsläkare Skåne                                            
Moberg Birgitta   Försäkringsläkare Norrbotten Gällivare                                          
Månsson Helena   Försäkringsläkare Gotland Konsultläkare, Psykiatri, 27 tim/år                                          
Mörlid Lars   Försäkringsöverläkare Jönköping Allmän medicin, företagshälsovård.                                          
Naumann Bengt   Neurolog         P                                    
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen Länsförs           T 347-97* 1999-11-01 Eksjö               * Stickningar i fingrar vid besök omedelbart efter         
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen             T 1-1465-00* 2001-04-11 Stockholms               Symptom skall enligt vetenskapen uppträda inom ett       Sedan 1986 sakkunnig-
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen Länsförs Wasa         5 T 5944-99 * 2000-06-20 Stockholms     3 60 Nackskada, axelskada, psykiska besvär, minnes- Avslag Df hade fått en förändrad smärtbild. Månaden Redan på 1980-talet besvär med nacke och axlar och 10 år före olyckan besvär av likartad natur som nu.  J Vilgeus BoKvillner Åsa Giselmo Ulf Lundberg  
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen Länsförs Wasa         5 T 3672-99* 2000-11-13 Stockholms     4 49 Omfattande skador efter trafikolycka Bifall Röntgen normal och ryggsmärtorna har  Osannolikt att Df skulle ha återgått i arbete efter lång Df hade varit längre tid sjukskriven före en svår  J Vilgeus Y Hällstrand J Högström Rolf Sjöberg  
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen Länsförs Wasa         4 T 17208-98 2000-04-14 Stockholms     14 24 Nack- och senare ryggradsskada efter trafikolycka Avslag Det är vanligt med diskbråck efter whiplash- Orsak till ryggbesvär kan vara många. Tidiga journal- Ju längre tid det gått efter en olycka ju mer osannolikt  Jan Öhman Lars von Sydow  
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen Länsförs Wasa         4 T 14987-98* 1999-10-15 Stockholms     8 31 Nackskada efter trafikolycka Bifall Några års latenstid helt naturligt. Den skadade Latenstiden för lång. Degenerativa förändringar  Inga konkurrerande faktorer kan förklara besvären. M Åkerdahl J Öhman M Arnholm Solveig Persson  
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen LRF Förs o  Skandia         4 T 10064-98* 2000-06-09 Stockholms     4 43 Nackskada på nöjesfält Avslag Någon nedre gräns för hastighet finns ej. 4 Skador under 15 km/h är osannolika. Fritt besvärs- Även om det kan finnas fel i journalhandlingar är det  M Åkerdahl R Wahlfrid J Ahlberk Kjell Bastling Sonja Dyrhage  
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen             T 8-704-97* 1998-06-24 Stockholms               Diskbråck (i nacken) är vanligt förekommande även         
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen Wasa         6 T 6-642-97 2000-10-04 Stockholms     13 alt 5 år, 2 olyckor 39 alt 47 år Whiplashskada efter trafikolycka I stort avslag Det är normalt med degenerativa förändringar Den första skadan gav 8 % invaliditet, som är reg- Käranden kan inte tillräckligt styrka att hon fått mer  Leif Carbell Leif Eriksson C Wiklund-Jörgensen Ragnar Johansson  
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen Länsförs Wasa         9 T 9-107-96 2000-05-04 Stockholms     7 24 Nackbesvär efter trafikolycka Avslag Inte ovanligt att besvären debuterar ett par  Mörbultning efter trauma klingar normalt av efter 3-4 Läkarna har ingen samstämmig förklaring till tillståndet. U Tengelin A-S Broqvist B Karlson Lars von Sydow  
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen             T 4037-00     Svea             Vid bedömning om samband mellan en olycka och en         
Neander Gustaf Danderyds sjh Ortoped   Överläkare för Traumasektionen             T 7499-00     Svea             Nacksmärtor är vanligt förekommande hos normalbe-        
Nerdrum Thorbjörn Privat mott. Bellmansg. Försäkringsläkare Stockholms City Tors. 1400-1630 varje vecka, Hässelby Tis.                                          
Netz Pelle Pensionerad Ortoped   Ordf i Försäkringsläkarföreningen       Ja PSF                                
Neufeld Irja Spånga vc Spånga. Försäkringsläkare Stockholms Järfälla Mån, tisd. 0800-1640.                                          
Nilner Krister Konsult Bjärred Odontologi       Förordnad av Ju                                      
Nilsen Jens Erik   Försäkringsläkare Gävleborg Hofors. Allmänmedicin. 1 Tim/v.                                          
Nilsonne Ulf Pensionerad Ortoped   Professor LRF Förs o  Skandia         4 T 10064-98* 2000-06-09 Stockholms     4 43 Nackskada på nöjesfält Avslag Någon nedre gräns för hastighet finns ej. 4 Skador under 15 km/h är osannolika. Fritt besvärs- Även om det kan finnas fel i journalhandlingar är det  M Åkerdahl R Wahlfrid J Ahlberk Kjell Bastling Sonja Dyrhage  
Nilsonne Ulf Pensionerad Ortoped   Professor If Skadeförs         2 T 2-906-95* 2000-12-11 Stockholms     13 35 Diskbråck i nacke efter trafikolycka Avslag Sällsynt att trauma ger upphov till diskbråck. Sällsynt att symptomgivande diskbråck uppkommer Vittnena eniga om att trauma är osannolik orsak till  C Walldén M Ålander E Hesslow M Trogisch J Pettersson  
Nilsonne Ulf Pensionerad Ortoped   Professor Skandia         10 T 10-384-95* 2000-03-01 Stockholms     19 44 Försämring av ryggvärk efter trafikolycka Avslag Sträckt ben på bromspedalen fortplantade Försämringen och pension har berott på ländrygg- Ländryggradssjukdom av degenerativ karaktär har  A-B Malmström-Öhman Allan Camitz M Barnekow Fredrik Oscarsson  
Nilsson Gert Ingmar   Försäkringsläkare Skåne                                            
Nilsson Johan   Försäkringsläkare Skåne                                            
Nilsson Lars   Försäkringsläkare Halland Kungsbacka                                          
Nilsson Lars-Håkan Beroendeklin UAS Försäkringsläkare Stockholms Upplands-Väsby, Märsta. Sollentuna torsdagar                                          
Nilsson Olle Akadem sjh Uppsala Ortoped   Professor i Ortopedi AFA       TFA                               I utlåtande 1998-07-20 
Nilsson Thomas   Försäkringsläkare Västra Götaland Kungälv                                          
Nisell Ralph Karolinska sjh Reumatologi   Avd läkare Docent AFA                                        
Nord Ronald   Försäkringsläkare Gävleborg Gävle. Allmänmedicin. 10 Tim/v. Sandviken 6 Tim/v                                          
Nordahl Bengt   Försäkringsläkare Jönköping Tranås. Allmän med, företagshälsovårdsmedicin.                                          
Nordell Pär Täby Närsjukhus Täby Försäkringsläkare Stockholms Norrtälje Fre 0900-1200                                          
Nordén Sixten   Försäkringsläkare Västra Götaland Mariestad                                          
Nordenfelt Anna   Försäkringsläkare Västra Götaland Skövde/Falköping                                          
Nordlund Thomas   Försäkringsläkare Skåne                                            
Nordström Ulf   Försäkringsläkare Norrbotten Piteå                                          
Norée Lars-Olof - Försäkringsläkare Stockholms Central konsultläkare. Internmedicin och njursjuk-                                          
Normelli Helena   Försäkringsläkare Östergötland                                            
Norrgård Annika   Försäkringsläkare Uppsala                                            
Normark Per   Försäkringsläkare Västra Götaland Omr ansv Konsultförsläkare i psykiatri                                          
Nygren Christer   Försäkringsläkare Västmanland Fagersta                                          
Nylund Sören   Försäkringsläkare Västmanland Arboga/Hallstahammar