Tomas Reigo

SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sö på hela Webben

Sö på Whiplash Info

 

Tomas Reigo

Försäkringsläkare åt Försäkringskassan

Han har doktorerat, dvs har en grundlig forskarutbildning.

Det är därför inte obefogat att ställa krav på honom att han tillämpar kunskap inom bl.a. statistik och sannolikhet. Han har vid flera tillfällen underlåtit att tillämpa dessa kunskaper när han agerar försäkringsläkare.

Utan att vara expert på traumavåld eller kollissionsvåld uttalar han sig om kollisionshastigheters betydelse för uppkomst av bestående funktionsnedsättningar.

Frekvensen av nya besvär från nacken är lika stor hos individer som varit med om som hos dem som ej varit med om distorsioner av halsryggrad under ett år, är ett uttalande som Tomas Reigo gjort i ett arbetsskadeärende. Han underlåter då att resonera kring sannolikheterna för att en individ som varit med om ett trauma som i och för sig kan ge uppkomst av sådan skadebild som den skadade uppvisar också har traumat som  orsak till den kvarstående skadebilden.

Om han inte behärskar detta sambandsresonemang måste man ifrågasätta hans avhandlings vetenskapliga grund.

I Länsrättens dom i mål nr 22552-07 uttalar Tomas Reigo bl.a:

Olycksfallet oktober 1999 medförde akuta besvär från nacken, dessa förefaller dock sedan bli intermittenta.

Det är ju just denna intermittens som är ett väl dokumenterat kännetecken för den skadetyp som är aktuell i målet. Se bl.a. "The fluctuation in recovery following whiplash injury 7.5-year prospective review", P.J. Tomlinson, M.F. Gargan, G.C. Bannister * Department of Orthopaedic Surgery, Avon Orthopaedic Centre, Southmead Hospital, Westbury-on-Trym, Bristol BS10 5NB, UK, Accepted 11 January 2005, Injury - International Journal of the Care of the Injured:

"Symptoms largely stabilised within 3 months but there was significant fluctuation in symptom severity between 3 months and 2 years"

Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.