Att diagnostisera kluriga fall

En dag med Sherlock Holmes i smärtans värld

Där den "okunnige" inte ser s k "objektiva fynd", finns ofta massor av objektiva fynd för den som har en god anatomisk kunskap och palpationsförmåga (dr Bernt Ersson)

av Bo Christer Bertilson

  Pris: SEK 250 exkl porto
 
Sidor: 148
 
Publiceringsdatum: 17 juni 2002
 
ISBN 91-86327-58-5 

Äntligen kommer en bok som är inriktad på klinisk undersökning av kluriga fall. Jag som allmänläkare är övertygad om att den kommer att bli väl mottagen av våra kollegor ute på fältet. Boken har sitt fokus på avancerad klinisk undersökningsmetodik och fyller ett viktigt tomrum i en tid, då alltmer tekniskt utvecklad apparatur som magnetkamera och datortomograf används i vården.

Författaren poängterar i bokens fallbeskrivningar den kliniska diagnostikens betydelse för att diagnostisera olika smärttillstånd. Det kan tyckas kontroversiellt i en tid då "apparatdiagnostiken" i mångt och mycket är förhärskande. Vi litar på röntgen, laboratorieproverna och avancerade kliniskt fysiologiska och neurofysiologiska undersökningar och hoppas att de upptäcker eller utesluter fel. Att lära sig lita på sina egna och patientens sinnen och en enkel smärtteckning (besvärsteckning) såsom författaren beskriver är dock i linje med det allmänmedicinen vill lära ut. Tillgången till avancerad utrustning i primärvården är begränsad.

Jag har själv sett Bo Christer Bertilson "i kliniken" och vet att arbetssättet och de "kluriga fallen" väl beskriver hans vardag. Han är dessutom doktorand på Allmänmedicin Stockholm och försöker i ett intressant projekt etablera en vetenskaplig bas för sin kliniska undersökningsmetodik.

Boken bidrar med tankar om den kliniska diagnostikens möjligheter till nytta för ortopeder, neurologer, barnläkare, idrottsläkare och inte minst allmänläkare som i sin speciella roll som "gatekeeper" till vård och vidare utredning behöver vara "kliniker". I takt med att vi utvecklar den kliniskt diagnostiska förmågan kan vi bespara samhället stora kostnader. Lika viktigt är att vi kan vinna patienternas förtroende och själva känna tillfredsställelsen av att förstå smärtans ursprung och ge adekvata råd om prognos och behandling. I mitt kliniska arbete på Flemingsbergs vårdcentral har jag många "kluriga patienter" och jag tror att efter att ha läst boken kommer att kunna diagnostisera och behandla mina smärtpatienter bättre.

Professor Jan Sundquist

 


Du beställer boken genom denna e-postlänk och ange följande i rubrik/ämnesraden:

Beställning av boken "Att diagnostisera kluriga fall". Då kommer beställningen in och boken levereras.

BeställningsVillkor: WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden. Efter att beställningen kommit in till Whiplash Info sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske.