SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på WhiplashInfo

 

Chronic Work-Related Myalgia


Neuromuscular Mechanisms behind Work-Related Chronic Muscle Syndromes

av Professor Håkan Johansson, Uwe Windhorst, Mats Djupsjöbacka, Professor Magda Passatore


 
Sidor: 310
 
Publiceringsdatum: Januari 2004
 
ISBN: 91-974948-0-1
Förord och innehållsförteckning (pdf)

Referensverk.

Boken ger förståelse för den fysiologiska och mekaniska orsaken till kronisk värk i nacke och ländrygg samt vid whiplashrelaterade skador

Boken är en vetenskapligt mycket värdefull bok som publiceras av Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle. Boken ger en omfattande och högt vetenskaplig beskrivning av neuromuskulära reaktioner och symptom vid kroniska smärttillstånd vid olika former av skador.

För att öka förståelsen för hur arbetsrelaterad kronisk muskelsmärta kan uppkomma har 22 forskare, varav hälften är professorer, som behärskar olika områden om belastningsskador och representerar 13 universitet och institutioner runt om i världen, enats om en modell. Forskarna har lagt pussel med separata kunskaper för att få en helhetsbild av mekanismerna bakom belastningsskador – vad som händer i kroppen när man utsätts för olika riskfaktorer och hur det kommer sig att man kan utveckla kronisk smärta.

I bokens sista kapitel finns en svensk sammanfattning av hela boken. En populariserad svensk version väntas så småningom, men det är den engelska versionen som utgör standardverket.

Boken bör finnas att låna på ditt sjukhusbibliotek

 

Hosted by    Binero AB

Copyright © 2001-2014 Tomas Alsbro, WhiplashInfo. All rights reserved.