SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Stöd efter krasch

Jörgen Lundälv

Varje år skadas tiotusentals människor i trafikolyckor. Långt fler än som redovisas i den officiella statistiken. Konsekvenserna blir inte sällan genomgripande på både kort och lång sikt. Vilken hjälp och vilket stöd finns för de drabbade och deras närstående? Hur ser skadegrupperna, stödinsatserna och rehabiliteringen ut? Vart ska man vända sig och vilka rättigheter och skyldigheter finns? Förutom råd och fakta tar författaren också upp drabbades erfarenheter i form av citat ur livsberättelser och ett urval dikter. Stöd efter krasch är därför både en bok om bemästring och överlevnad och en bok att kunna slå i och ha just som ett stöd.

Företal av: Gun-Britt Kristianson, förbundsordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Poul Kongstad, specialist i neurokirurgi och intensivvård. Chefsläkare för ambulanssjukvården i Skåne.

RÖSTER OM BOKEN:

”Boken riktar sig till dem som är trafikskadade och kan främst ses som en handbok över de möjligheter till stöd och hjälp som finns och som den drabbade har rätt att kräva. För detta ändamål fungerar boken utmärkt och den kan vara till hjälp, både för det stora antalet personer med trafikskador och även för deras anhöriga” (Bibliotekstjänst, Lund, BTJ-häfte 2, 2010).

Stöd eftter krasch”Vi vet hur viktigt det är att veta vilket stöd och vilken hjälp man kan få och vart man ska vända sig. Vi är därför mycket glada för denna bok som kan ge skadade och närstående en vägledning i en svår situation”
(Gun-Britt Kristianson, förbundsordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, förord i boken)

”Det har i Sverige saknats en heltäckande bok om trafikskador och det är därför välkommet att Jörgen Lundälvs bok nu kommit ut till förmån för drabbade patienter och anhöriga men också för de professionella yrkesutövarna inom hälso- och sjukvård samt beslutsfattare och politiker. Jörgen Lundälvs bok täcker väl området kring trafikskador och är skriven på ett lättfattligt och klart sätt”.
(Poul Kongstad, läkare, specialist i neurokirurgi och intensivvård, förord i boken).

”Stöd efter krasch är tänkt att fungera som handbok med vägledning och adresser som trafikskadade och deras anhöriga har användning för”
(Sven Rosell i Socionomen – Facktidskriften för kvalificerat socialt arbete, Nr 8, 2009)

 

Jörgen Lundälv är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet. Han har skrivit en rad böcker och artiklar om skador och prevention.

Stöd efter krasch

Omfång 96 sidor, format 140 x 240 mm. ISBN 978 91 7111 142 5

MEYERS

Ja tack, sänd mig: ...... ex. av Stöd efter krasch. Pris 144 kr inkl moms. Postens poto tillkommer. För rabatter kontakta förlaget.

Beställarens namn    
Företag/institution    
Postadress    
Postnr    
Ort    
Telefon    
Signatur    

Skicka in eller faxa beställningen till: MEYERS, Lysgatan 35, 802 86 GÄVLE. Orderfax 026-141413. E-post: Klicka här för e-post. Eller ring på tel. 026-107550.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.