SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Gradering av Medicinsk Invaliditet


 Your ALT-Text here  
 

Gradering av medicinsk invaliditet

Gradering av medicinsk invaliditet är ett hjälpmedel för att söka åstadkomma största möjliga rättvisa för de skadelidande som ska ha försäkringsersättningar genom olika försäkringsformer.

Invaliditetstabellerna används vid bedömning av gradering av kvarstående men efter sjukdom och olycksfall. De är gemensamma för svenskt försäkringsväsende och har under årens lopp omarbetats.

Försäkringsförbundet rekommenderar försäkringsbolagen att tillämpa dessa vid skadereglering om försäkringsvillkoren inte ger närmare besked om hur invaliditet skall fastställas.

Gradering av medicinsk invaliditet är producerad i samarbete med Försäkringsförbundet.


Boken Gradering av medicinsk invaliditet kan läsas online via Svenska Försäkringsförbundets webbplats:

www.forsakringsforbundet.com

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.