SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Ruinmakarna 2


 
Ruinmakarna 2 Pris: 199.00 SEK
 
Sidor: 288
 
Publiceringsår: 2004

ISBN 91-39-10542-3

Författare: Lars Ohlson

   

 

Ruinmakare = sådana som berikar sig själva genom att ruinera andra

"Jag känner hur det börjar lukta köpläge bakom kröken", säger SEB-mäklaren till sin kund och spelar sedan bort hennes besparingar på bara lite drygt ett år.

Detta är upptakten på Ruinmakarna 2.

Boken bygger på inspelade samtal mellan mäklare och deras kunder, oförskämda brev från stenhårda bankjurister och lögnaktiga annonser från den skrupelfria bankvärlden.

Författaren Lars Ohlson visar hur SEB med säker hand lotsar sina kunder rakt in i ekonomiskt fördärv och hur fristående sparbanker först ruinerar sina kunder och sedan kräver dem på pengar.

Vi får också veta hur det går till när mäklarna på Erik Penser Fondkommission lägger in vinstaffärer på vissa konton och förlustaffärer på andra.

Slutorden i boken:

Ett rättslöst tillstånd

Den här boken har jag skrivit av flera skäl. Ett är att den ska kunna fungera som handbok för alla som förlorar pengar på sin banks inkompetens eller vårdslöshet, företeelser som ofta går hand i hand.

Ett annat skäl är att lyfta fram den situation som alla de människor hamnar i som ruineras av sin bank eller fondkommissionär. Det finns idag ingen instans för dem att vända sig till för att få sina pengar tillbaka.

Finansinspektionen driver inga enskilda ärenden. Konsumenternas Bank- och finansbyrå har endast en rådgivande funktion. Allmänna Reklamationsnämnden driver inga ärenden som bygger på muntlig bevisning eller som är alltför omfattande. Konsumentverket driver i praktiken knappt några bank- eller finansärenden alls.

Det enda som återstår för dem som fått sina pengar bortspelade av sin bank eller fondkommissionär, är att vända sig till advokat. Men en advokat kostar pengar och det är ju pengarna de blivit av med. Alltså återstår inte heller den möjligheten.

Människor som ruineras av sin bank eller fondkommissionär hamnar följ-aktligen i ett fullständigt rättslöst tillstånd där de i praktiken inte har någon möjlighet att slåss för sin sak. Istället lämnas de som skyddslösa villebråd åt bankjurister som tycks vara i stånd att ta sig nästan vilka friheter som helst, eller bankchefer som driver dem in i en värld som man bara trodde fanns i Kafkas romaner.

Så ser det ut i dagens Sverige.

I första hand var det detta jag ville säga med den här boken.

Lars Ohlson       


Ruinmakarna 2

Jag beställer härmed Ruinmakarna till priset 199 kronor inkl moms & porto.:

Antal Bok

Beställare

Namn
Titel
Organisation
Adress
Adress (forts.)
Postnummer
Ort
Land (annat än Sverige)
Telefon-arbete
Telefon-bostad
FAX
E-mail
URL

Beställningsvillkor

WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.

Efter att beställningen kommit in till WhiplashInfo sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske.


Author information goes here.
Copyright © 1999-2004 [WhiplashInfo, Tomas Alsbro]. All rights reserved.
Revised: 12/07/09

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.