Madriddeklarationen

”ICKE-DISKRIMINERING PLUS POSITIVA ÅTGÄRDER GER SOCIAL INTEGRERING”

"Vi, över 600 deltagare som möttes i Madrid på den Europeiska kongressen för personer med funktionshinder, välkomnar varmt tillkännagivandet av det Europeiska handikappåret 2003. Det är en begivenhet som ska bidra till att öka medvetenheten hos allmänheten om vilka rättigheter som gäller för 5O miljoner européer med funktionshinder.

I denna deklaration fastställer vi vår vision om det europeiska året på europeisk, nationell, regional och lokal nivå."

Så inleds Madriddeklarationen.

År 2003 är det det Europeiska Handikappåret.

"Vi som deltog på Madridkongressen stöder denna deklaration och åtar oss att sprida den så brett som möjligt, så att den når ut till gräsrötterna. Vi kommer att uppmuntra alla berörda parter att stödja denna deklaration före, under och efter det Europeiska handikappåret. Genom att stödja denna deklaration förklarar vi öppet vårt bifall till Madriddeklarationens vision och till att vidta åtgärder för att uppnå verklig jämlikhet för alla med funktionshinder och deras familjer"

Jag uppmanar mina läsare att underteckna deklarationen som stöd

Tomas Alsbro, WhiplashInfo