Handikappad familj vräks från sitt hem under pågående tvist med försäkringsbolag och deras ägare banker.

Försäkringsbolagens ägare bankerna agerar under pågående försäkringstvist. 
- Gangstermetoder enligt den drabbade familjen.

En familj där kvinnan är illa handikappad sedan 15 år och mannen trafikskadades 1991 kämpar för att behålla sitt hem sedan 25 år. Bankerna - som äger försäkringsbolagen - som har inteckningar i mannens radhus påstår att ärendet tagit för lång tid, enligt mannen. Men jag har överklagat att de inte beviljar familjen anstånd i några månader till och kommer att visa att det är försäkringsbolagen som förhalat - inte jag, säger mannen.

Familjen lever på existensminimum eftersom försäkringsbolagen endast godkänt några procents invaliditet.

Enligt mannens egna läkare lider han av whiplashskador efter trafikolyckan - men inte enligt försäkringsbolagens egna läkare.

Tvisten har pågått sedan 1996 då han efter ett mycket kortfattat och omotiverat beslut från försäkringsbolaget inte var skadad pga trafikolyckan. Enligt bolagens läkare var det troligen en gammal nackskada vid mitten av 80-talet som gjort mannen handikappad och förtidspensionär. Mannen har förlorat i Svea Hovrätt där försäkringsbolaget mobiliserade sex försäkringsläkare mot mannens två behandlande läkare. Det gällde då en mindre tjänstereseförsäkring. De andra försäkringarna som mannen hade vid trafikolyckan skall nu behandlas av Tingsrätten. 

Nu går tvisten vidare. Kärnfrågan är enligt mannen i huvudsak vems läkare som är trovärdigast -  de behandlande läkarna eller de läkare som är betalda av och knutna till försäkringsbolagen. 

Skulle det slutligen visa sig att försäkringsbolagens egna läkare väger tyngst - ja då går det i praktiken inte längre att tvista mot ett försäkringsbolag eller försäkringskassan.

Trafikolyckan skedde under arbetstid och anmäldes som arbetsskada. När ärendet skulle behandlas av Socialförsäkringsnämnden togs inte mannens behandlande läkares intyg med. Inte heller ett utfärdat invaliditetsintyg. Han har nu därför tvingats överklaga till Länsrätten som skulle avgjort ärendet i slutet av februari i år. Men pga sjukdom fick man skjuta upp förhandlingarna i Länsrätten. 

Enligt mannen har motparten förhalat ärendet så mycket man kunnat - och nu vill bankerna vräka familjen. 

- Jag kan inte tolka det på annat sätt än att de vill knäcka mig. De ville inte avvakta arbetsskadeärendet i Länsrätten, trots att det bara rörde sig om någon månad, säger mannen. - Jag kommer att göra allt som står i min makt för att andra inte försäkringsbolag och banker skall kunna behandla andra på likartat sätt något mer, säger mannen till WhiplashInfo. Det första blir att agera för att försäkringsbolagens egna läkare inte kan anses som oberoende sakkunniga längre. Det är med hjälp av dessa läkares agerande som försäkringsbolagen undandrar sig att betala enligt försäkringsvillkoren, menar mannen. 

I Läkartidningen pågår bland läkare en debatt sedan en tid. Det gäller just vilka läkare som är lämpligast att bedöma en sjuk och skadad patient - försäkringsläkare eller behandlande läkare.

- Jag kommer tillsammans med andra skadade att systematiskt gå igenom bolagsläkarnas agerande vid skadeärenden.  Finansinspektionen granskade detta problem i början av 90-talet, men då använde man en försäkringsläkare att granska sina försäkringsläkarkollegor. En granskning som inte har de skadades förtroende, enligt mannen. 

- Utgången var lika given som när polisen utreder sig själva, säger mannen. Enligt mannen är försäkringsläkarnas uppdragsgivare försäkringsbolag.  Försäkringsläkarnas utlåtanden och vittnesmål vid tvister skall granskas och nagelfaras och resultaten kommer att publiceras, enligt mannen som driver en egen hemsida om whiplash. 

 

Whiplash Infos nätnyheter 010420

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.