SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Arbetsskadad blev vilseledd

I en tvist mellan en arbetsskadad och försäkringskassan i Vilhelmina åberopade försäkringskassan ett lagrum som inte har det innehåll som försäkringskassan uppgav. Nu slår länsrätten fast att försäkringskassan "vilseledde" den arbetsskadade.

- Med andra ord, försäkringskassan lurade mig, säger mannen.

Vice försäkringschef Anders Boman säger, utan att han har kännedom om själva fallet, att länsrättens språkbruk låter märkligt.

- Jag känner inte till att det språkbruket har förekommit i någon dom tidigare, därför måste vi nu få gå igenom fallet och titta på vad som har hänt, säger Boman.

1988 anmälde mannen arbetsskadan. En mångårig verksamhet som maskinförare och egen företagare med arbetsdagar på 12-15 timmar hade gett honom värk i nacke och rygg. En försäkringsläkare intygade att det var en arbetsskada. Men försäkringskassan vägrade godkänna arbetsskadan.

Under åren som följde var mannen mestadels sjukskriven. Arbetsförmågan var bara 25 procent. Han tvingades anställa två personer.
Mannen drabbades av ekonomiska svårigheter. Intäkterna från rörelsen räckte bara till att avlöna de anställda. Sjukersättningen till honom själv blev låg då det blev omöjligt för honom att komma upp i de inkomster han hade innan skadan.

Tungt för familjen
1995 opererade han hjärtat. Han sökte och beviljades trefjärdedels förtidspension från november 1995. Men den låga ersättningen tvingade honom att avveckla verksamheten i firman och sälja maskinerna. Familjen fick det tungt.

Det ekonomiska läget tvingade honom att två år efter hjärtoperationen gå upp till halv förtidspension från oktober 1997. Han köpte nya maskiner och startade om firman. Under tiden tvistade han med försäkringskassan dels om arbetsskadan och dels om ersättningsgrunden. Först 1999, efter överklagan till länsrätten, fick han skadan klassad som arbetsskada.

Och nu får han rätt igen av länsrätten, hans livränta bör beräknas på åren före arbetsskadan, 1986-1988. Det betyder att i stället för 64 600 kronor ska den sjukpenninggrundande inkomsten vara 197000 kronor 1995-1996 och 225000 kronor från februari 1997.

Tvingades arbeta
Dessutom säger länsrätten i domen:

- Länsrätten finner att det av försäkringskassan i sina skäl åberopade lagrummet tredje kapitlet femte paragrafen i lagen om allmän försäkring inte har det innehåll försäkringskassan uppgett. Försäkringskassan har därmed vilselett mannen.

- Jag trodde aldrig att jag hade en chans mot försäkringskassan. Man är som människa liten och utelämnad inför myndigheter. Jag tvingades arbeta fastän jag borde ha varit hemma och vårdat kroppen men för mig fanns det bara ett sätt att klara mig - arbeta. Jag har också förlorat 30 dagar av min pappaledighet därför att det fanns ingen mening att ta ut dagarna och få nästan noll kronor i ersättning.

- Man undrar hur det är ställt med kompetensen inom försäkringskassan. Men så låg utbildning kan de väl inte ha och om det inte är låg kompetens är jag hellurad, säger mannen.

ROLAND TIDSTRÖM©2001 Västerbottens-Kuriren
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.